2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sayıştay Başkanı Metin Yener - Haberler
Haberi Paylaş

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sayıştay Başkanı Metin Yener

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Resen inceleme yetkisinin KDK'ye verilmesi, KDK'nin Anayasa Mahkemesine dava hakkının tanınması, savcılıklara suç duyurusunda başvuru yetkisinin bulunması ve ulusal önleme mekanizması yetkisinin ombudsmanlığa verilmesi gerekir." dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Resen inceleme yetkisinin KDK'ye verilmesi, KDK'nin Anayasa Mahkemesine dava hakkının tanınması, savcılıklara suç duyurusunda başvuru yetkisinin bulunması ve ulusal önleme mekanizması yetkisinin ombudsmanlığa verilmesi gerekir." dedi.

Malkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

KDK'nin çalışmalarını 9 yıldır istikrarla sürdürdüğünü belirten Malkoç, kurumun gücünü Anayasa ve TBMM'den aldığını ifade etti.

Malkoç, KDK'nin bu sürede kamuoyunda ve idareler nezdinde farkındalığı artırmaya çalıştığını, sorun çözme yeteneğini geliştirdiğini, tavsiye kararları ve dostane çözümdeki uzlaşmacı rolüyle insanların adalete erişimini hızlandırmaya çalıştığını söyledi.

Kurumun, uyuşmazlıkların doğmadan engellenmesine katkı verdiğini dile getiren Malkoç, iyi bilinen, tercih edilen, etkin bir hak arama kurumu olma yolunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Malkoç, kurumda toplam 275 personel bulunduğunu dile getirerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu kurulduğu günden beri 185 bin 343 şikayet başvurusu almıştır. 12 Ekim 2021 itibariyle kurumumuza 14 bin 599 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların yüzde 81'i internet ortamında, yüzde 16'sı mektup, posta yoluyla yapılmıştır." diye konuştu.

Yapılan 14 bin 599 başvuruya 2020'den devralınan 2 bin 939 dosya ilave edildiğinde toplam dosya sayısının 17 bin 538'e ulaştığını bildiren Malkoç, 17 bin 538 başvurudan 15 bin 903'ünün sonuçlandırıldığını kaydetti.

Malkoç, yazılı başvuruların yanı sıra farklı yollarla yapılan 80 bin 460 başvuruya, hukuki yardımlar ve yol göstermelerle destek sağlandığını ifade ederek, "İdare ile vatandaş arasında bir ara bulucu, bir hakem, bir barış köprüsü rolü görmek üzere vatandaşımızın işlerini kolaylaştırmaya çalıştık. İyi yönetim ilkelerini yaygınlaştırmak için yönetici ve idarecilerle temas halinde olduk." dedi.

Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Malkoç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şeref Malkoç, "Resen inceleme yetkisinin KDK'ye verilmesi, KDK'nin Anayasa Mahkemesi'ne dava hakkının tanınması, savcılıklara suç duyurusunda başvuru yetkisinin bulunması ve ulusal önleme mekanizması yetkisinin ombudsmanlığa verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Malkoç, KDK denetçileri ve uzmanlarının statülerinin geliştirilmesini de istedi.

"95 adet Sayıştay raporunu aralıkta TBMM'ye sunacağız"

Sayıştay Başkanı Metin Yener de Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçesine dair sunum yaptı.

Sayıştay'ın, kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetleyerek sonuçları hakkında TBMM'ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunduğunu bildiren Yener, "Sayıştay, bu kapsamda Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını sürekli gelişim anlayışıyla dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkin şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Yener, 2020 yılında 36 genel bütçeli idare, 98'i yükseköğretim kurumu ve üniversiteler olmak üzere 129 özel bütçeli idare, 2 sosyal güvenlik kurumu, 8 düzenleyici ve denetleyici kurum, 9 kalkınma ajansı, 9 diğer kamu idaresi, 1 diğer kamu şirketine ilişkin olmak üzere toplam 194 adet Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye sunularak ilgili kamu idarelerine de gönderildiğini söyledi.

Sayıştay'ın ayrıca 9 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 17 büyükşehir bağlı idaresi, 21 il belediyesi, 103 ilçe belediyesi, 33 mahalli idare şirketi ile 7 yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı olmak üzere toplam 220 kamu idaresini denetlediğini anlatan Yener, söz konusu denetimlere ilişkin raporların ilgili kamu idarelerine, İçişleri Bakanlığına ve valiliklere gönderildiğini kaydetti.

Yener, kamu işletmelerinin denetimine ilişkin olarak 95 adet Sayıştay denetim raporunun aralık ayı içinde TBMM'ye sunulacağını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu idarelerine gönderileceğini dile getirdi.

Sayıştay'ın 2021 yılına ilişkin bütçe gerçekleşme tahminleri ve 2022 yılı bütçesine ilişkin bilgi veren Yener, "2020 yılı kesin hesabında; 412 milyon 68 bin 880 lira tutarındaki toplam ödeneğin 328 milyon 445 bin 452 lirası harcanmış olup yüzde 20,3'e tekabül eden 83 milyon 623 bin 428 lirası kullanılmayarak iptal edilmiştir. 2021 yılı bütçesiyle kurumumuza tahsis edilen 441 milyon 550 bin liralık ödeneğin yüzde 92 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Yener, 2022 yılı bütçe tekliflerinin 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlandığını dile getirerek, "2022 yılı bütçe teklifinde istenilen toplam ödenek tutarı 514 milyon 385 bin liradır." dedi.

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sayıştay Başkanı Metin Yener

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sayıştay Başkanı Metin Yener

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sayıştay Başkanı Metin Yener

AA - Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa, Kamu, TBMM, Politika, Güncel, Haber

title