Polisin Yetkilerini Artıran Teklif Genel Kurul'da

Polisin Yetkilerini Artıran Teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda, Kolluk Kuvvetlerine, Suçun Önlenmesinde Yeni Yetkiler Tanıyan Kanun Teklifinin Görüşmelerine Başlandı.

Polisin Yetkilerini Artıran Teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda, kolluk kuvvetlerine, suçun önlenmesinde yeni yetkiler tanıyan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde CHP grubu adına söz alan Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun, bu teklifin 1,5 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Saygun, teklifin, TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde çok sayıda verilen önergeyle değiştirildiğini, Genel Kurulda da önerge verileceğini belirtti. Saygun, ''Bu kadar uzun süre çalışacaksınız, sonra bu kadar değişiklik yapacaksınız, ardından 'bu iyi bir düzenleme' diyeceksiniz'' dedi.

Asayiş sorunlarının çözümünde gerekli önlemlerin alınmasından yana olduklarını vurgulayan Saygun, ancak bu önlemler alınırken temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Teklifin ''bıçak sırtı bir düzenleme'' olduğunu dile getiren Saygun, bir yandan polis devletine geçilmemesi, diğer yandan insan hak ve özgürlüklerinde mağduriyete yol açılmaması gerektiğini söyledi.

Saygun, teklifteki düzenlemelerle polis devletine geri dönüleceğini savundu.

Teklifin, asayiş güçlerine ve vatandaşa hiçbir yararının olmayacağını ifade eden Saygun, kaos dönemi yaratılacağını savundu.

AK Parti grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Recep Özel, görevi nedeniyle kimlik soran kamu görevlisine kimliğini göstermeyenlere Kabahatler Kanununa göre 50 YTL para cezasının öngörüldüğünü söyledi.

Özel, 73 milyon nüfuslu Türkiye'de yıllık ortalama 450-600 bin arasında olay meydana geldiğini belirterek, nüfusu Türkiye'den daha az olan Almanya'da yılda 6 milyon, Fransa'da ise 4 milyon olayın meydana geldiğini kaydetti.

Düzenlemeyle polise verilen yetkilerin, suçu önlemede etkin olacağını belirten Özel, ''Suç oluşumunu önlemek, faillerin tespit edilip daha erken yakalanması için polislerin yetkileri artırılmalıdır'' dedi.

Ulus'taki patlamanın faillerinin parmak izinden yakalandığını anımsatan Özel, alınacak parmak izinin sadece olayların faillerinin yakalanmasında değil, kaza veya deprem gibi olaylarda ölenlerin kimliğinin tespit edilmesi için de kullanılacağını söyledi.

TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra Hükümet ve Komisyon temsilcilerinin Genel Kuruldaki yerini almaması üzerine Alptekin, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.