Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Kaçak Petrolle Mücadele Öngören Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yasa Tasarısı Görüşülmeye Başlandı. Ancak Genel Kurul'un Çalışma Süresi Saat 20.00'da Dolduğu İçin Görüşmelere Yarın Devam Edilecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kaçak petrolle mücadele öngören Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Ancak Genel Kurul'un çalışma süresi saat 20.00'da dolduğu için görüşmelere yarın devam edilecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yasa Tasarısı ile petrol boru hatlarında yapılacak tahribatla petrol ürünü hırsızlığı suçu da kaçak petrol kapsamına alınacak. Akaryakıt dışında kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt da kaçak petrol kapsamına alınacak. Dağıtıcı lisans sahiplerinin, bayilerinde kaçak petrol satışını önleyen bir denetim sistemi kurmaları ve uygulamaları öngörülüyor. Kaçak petrolün, bu kanun hükümleri dışında satışa sunulması, satılması, bulundurulması, bu özelliği bilinerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması yasaklanırken, kaçak petrolün bulunması halinde el konularak, bulunduğu ildeki il özel idaresine teslim edilmesi de tasarıyla düzenleniyor. Kaçak petrol hakkında tasfiye kararı, soruşturma evresinde hakim tarafından, kaçak petrole el konulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilecek. Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olanlar bir ay içinde il özel idareleri tarafından açık artırma, bunun mümkün olmaması halinde de pazarlık usulüyle satılarak tasfiye edilecek. Teknik düzenlemelere uygun olmayanlarsa satılmak üzere TASİŞ'e devredilecek.

Kaçak petrolün satışından elde edilen gelirden, vergiler yatırıldıktan sonra kalan paranın, bankada açılacak bir emanet hesaba yatırılması öngörülüyor. Yargılamanın tasfiye edilen kaçak petrolün sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, satış tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için faiz hesaplanarak, hak sahibine ödenecek.

Emanet hesabındaki paranın yetersiz kalması durumunda, aradaki fark genel bütçeden karşılanacak, kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesinden sonra emanet hesaptaki tutar, genel bütçeye gelir olarak yatırılacak.

KAÇAK PETROLE İLİŞKİN MAHKUMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmü veya müsadere kararı kesinleşenler, kurum tarafından varsa lisansları iptal edilerek kamuoyuna ilan edilecek. Bu kişilere hiçbir şekilde yeniden lisans verilmeyecek. Kaçak petrolle mücadele kapsamında, kurumca, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce, il özel idarelerine yapılacak her türlü mal, araç-gereç ve hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu ile kaçak petrolün satışında, Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Bir ihbar sonucunda kaçak petrolün sahipli yakalanması halinde, petrolün satışından elde edilen toplam gelirin yüzde 10'u tutarında ihbar edene, yüzde 10'u tutarında kaçak petrolün yakalanması eylemine katılan kamu görevlilerine ikramiye ödenecek.

Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içinde, petrolün satışından elde edilen gelirin yüzde 15'i tutarında ihbar edene yüzde 15'i tutarında petrolün ele geçirilmesine katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye verilecek.

İhbar olmadan kaçak petrolün sahipli yakalanması durumunda, petrolün satışından sonra vergiler dahil elde edilen toplam gelirin yüzde 10'u tutarında, kaçak petrolün yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye verilirken, kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içinde petrolün satışından elde edilen gelirin yüzde 15'i tutarında, kaçak petrolün yakalanması eylemine katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenecek. Petrolün sahipli olmaması halinde ikramiyeler, bu miktarların yarısı tutarında ödenecek. İkramiye ödemeleri, ilgili il özel idaresi tarafından öncelikle emanet hesaptan karşılanacak, yetmemesi halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı'nca ilgili İl Özel İdaresi'ne aktarılacak.

Kaçak petrole ilişkin mahkumiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden bir ay içinde, kaçak petrolün satışının yüzde 25'i kadar, ilgili İl Özel İdaresi bütçesine gelir kaydedilmek üzere, Maliye Bakanlığı'nca genel bütçeden ödeme yapılacak. İhbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği hakkında suç oluşturmadıkça açıklanmayacak.

Kaçak petrolü satışa sunan, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa sunan, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Alınan bilgilere göre, son 2 yılda tespit edilen 7 milyar 814 milyon 121 bin 888 kilogram akaryakıtın kaçak olarak yurda girdi ve devlet 10.7 milyar YTL vergi kaybına uğradı. Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan bilgiye göre de 2002 yılında 118 olayda 26 bin 890 ton, 2003 yılında 343 olayda 48 bin 100 ton, 2004 yılında 581 olayda 83 bin 111 ton, 2005 yılında 704 olayda 35 bin 217 ton, 30 Nisan 2006 tarihi itibariyle 2006 yılının ilk üç ayında, 173 olayda 8 bin 235 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

(AU-RO-RO-Y)

Kaynak: İHA