Peşmerge Sözcüsü Cebbar Yaver, Operasyonu Doğruladı

Peşmerge Sözcüsü Cebbar Yaver, Operasyonu Doğruladı

Peşmergelerin Sözcüsü Cebbar Yaver Yaptığı Açıklamada, Öğleden Sonra TSK'ya Ait Savaº Uçaklar?n?n Türkiye S?n?r Bölgesine Yak?n Olan Amedi Bölgesindeki Nerve ve Rekan Köylerini Bombalad???n? Do?rulad?.

Peşmerge Sözcüsü Cebbar Yaver, Operasyonu Doğruladı

Peşmergelerin sözcüsü Cebbar Yaver yaptığı açıklamada, öğleden sonra TSK'ya ait savaº uçaklar?n?n Türkiye s?n?r bölgesine yak?n olan Amedi bölgesindeki Nerve ve Rekan köylerini bombalad???n? do?rulad?.

Yaver yapt??? aç?klamada, bombalanan bölgelerde sivillere ait hiçbir yerleºim alan?n?n zarar görmedi?ine dikkat çekti. Yaver, operasyonun ikinci defa yap?ld???n?n ise alt?n? çizdi.

Öte yandan, Türk uçaklar?n?n bölgede keºif uçuºlar? da yapt??? bildirildi.

(ÖK-ÖK-D)

Kaynak: İHA