Pasifik İttifakı, Türkiye ile İş Birliğini Artırmayı Hedefliyor

Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'nun oluşturduğu Pasifik İttifakı, Türk iş dünyasının Pasifik İttifakı'ndaki fırsatları değerlendirmesini bekliyor Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Coqui: "Türkiye, bu bölgedeki en canlı ve önemli ekonomilerden biri. Pasifik İttifakı olarak Türkiye ile güçlü bir ilişki kurmak.

Pasifik İttifakı, Türkiye ile İş Birliğini Artırmayı Hedefliyor

Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'nun oluşturduğu Pasifik İttifakı, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için Türk iş dünyasının Pasifik İttifakı'ndaki fırsatları değerlendirmesini bekliyor.

Pasifik İttifakı'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve bölgedeki ekonomik yatırımları, iş olanaklarını ve fırsatlarını paylaşmak amacıyla, ittifak ülkelerinin büyükelçileri ve ticari temsilcilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, Pasifik İttifakı adına yaptığı konuşmada, İttifakın Türkiye için önemli ve canlı ticaret alanlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin yakın zamanda dört ülkenin hepsi ile serbest ticaret anlaşmasına sahip olacağını söyledi

Pasifik İttifakı olarak ortak büyükelçilik açma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Coqui, Türkiye ile İttifak ülkeleri arasında eşgüdüm sağlamak adına ilk olarak İstanbul'da açılan ortak ticaret ofisinin de önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Coqui, Pasifik İttifakı ülkelerinden Türkiye'ye yapılan ihracatın 2009 yılında yaklaşık 1 milyar dolardan 2012'de 2 milyar doların üzerine çıktığını aktardı.

İttifak olarak hedefleri arasında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Coqui, "Burada bulunan bütün elçilikler ve ticaret ofisleri Türkiye'deki hem kamu hem özel sektör ile yakın ilişki içinde olmak istiyor. Çünkü Türkiye, bu bölgedeki en canlı ve önemli ekonomilerden biri. Pasifik İttifakı olarak Türkiye ile güçlü bir ilişki kurmak istiyoruz" dedi.

Türkiye ile Pasifik İttifakı ülkeleri arasındaki muhtemel iş birliği imkanlarına değinen Coqui, "Türkiye'deki iş dünyasının Pasifik İttifak'ını fark etmesini ve onun sunduğu fırsatları değerlendirmesini istiyoruz. Ortak ticaret ofisimizi ilk olarak İstanbul'da açtık. İleride başarılı bir iş birliği olacağına inanıyorum. Türk turist, iş adamı ve kamu çalışanlarının Pasifik İttifakı tarafından açık kollarla karşılanacağını ifade etmek istiyorum. Bizim ülkelerimizde Türkiye'ye karşı büyüyen bir ilgi var" diye konuştu.

Toplantıya, Şili'nin Ankara Konsolosu Sebastian Marin, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Jorge Abarca, Şili Ticari Temsilcisi Gülşan Atalay, Kolombiya Ticari Temsilcisi Marcela Monroy, Peru Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, Meksika'nın Türkiye'deki Ticari Temsilcisi Aleksandar Medjedovic, Meksika'nın Avrupa ülkelerindeki Ticaret Ofisleri Koordinatörü Erwin Feldhaus ile Türk-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam da katıldı.

 

Pasifik İttifakı, dünyanın 8. büyük ekonomisini oluşturuyor

 

 Pasifik İttifakı Kolombiya, Şili, Peru ve Meksika arasındaki işgücü, finansman ve ticarette engelleri ortadan kaldırarak üyeleri arasındaki dayanışmayı derinleştirme ve Asya-Pasifik Bölgesinde daha yakın ilişkiler oluşturmayı amaçlıyor.

Yüksek iş potansiyeli ve vizyonu ile dinamik bir ittifak blok olarak kurulan Pasifik İttifakı, dünyanın 8. büyük ekonomisini oluşturuyor. Pasifik İttifakı üyeleri, 214 milyona ulaşan nüfusu, 1,7 trilyon dolar yurt içi hasıla ve yaklaşık 1 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmiyle bölgenin önde gelen ekonomik birlikteliğini temsil ediyor.

Resmi olarak haziran 2012'de kurulan Pasifik İttifakı, liberalleştirme konusunda hızlı adımlar atıp yabancı yatırımlara odaklandı. Türkiye, ABD, Japonya, İspanya, Kanada, Avustralya ve Uruguay ile birlikte gözlemci ülkeler arasına katılan son ülkelerden biri oldu.

Uluslararası ticaret için rekabetçi avantajlar sunan Pasifik İttifakı, aynı zamanda hizmet, sermaye, yatırım ve işgücünün entegrasyonunda da stratejik platform görevini üstlendi. Kişi başı geliri 14 bin 735 dolar olan Pasifik İttifakı, Latin Amerika gelirinin yüzde 34'ü, dünya gelirinin ise yüzde 2,7'si ile bölgenin en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunuyor.

Dünya ticaretinin yüzde 2,9'unu gerçekleştiren Pasifik İttifakı'nın, IMF'nin değerlendirmelerine göre, 2018 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında önemli bir yerde olacağı tahmin ediliyor. - İstanbul