Para Politikası Kurulu: "Faiz İndirimlerinin Miktarı Farklılaşabilecek"
Haberler » Güncel » Haber

Para Politikası Kurulu: "Faiz İndirimlerinin Miktarı Farklılaşabilecek"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Önümüzdeki Dönemde Dış Talebe, Kamu Harcamalarına ve Orta Vadeli Enflasyon Görünümünü Etkileyen Diğer Değişkenlere Dair Veri ve Bilgi Akışına Bağlı Olarak, Olası Faiz İndirimlerinin Zamanlaması ve Miktarının Farklılaşabileceğini Bildirdi.

Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, önümüzdeki dönemde dış talebe, kamu harcamalarına ve orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyen diğer değişkenlere dair veri ve bilgi akışına bağlı olarak, olası faiz indirimlerinin zamanlaması ve miktarının farklılaşabileceğini bildirdi.

Kurulun 12 Temmuz 2007 tarihli toplantısına ilişkin değerlendirme özetine göre, son 3 ayda yıllık enflasyondaki toplam düşüşün 2,26 puan olarak gerçekleştiği, böylece enflasyon yılın 2. çeyreğinde de belirsizlik aralığının içinde kaldığı vurgulandı.

İşlenmemiş gıda fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürdüğü, meyve ve sebze fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra, buğday üretimindeki kayıpların da ekmek ve tahıllar grubu kanalıyla tüketici fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği kaydedilen değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki yükselişin de son aylarda akaryakıt fiyatları yoluyla enflasyonu olumsuz etkilediği görüşüne yer verildi.

Değerlendirmede, konut grubu içindeki enerji kalemlerinin fiyatlarındaki olumlu seyrin ise sürdüğü belirtildi.

Dayanıklı mal (altın hariç) grubunda yıllık enflasyonun gerek Yeni Türk lirasındaki güçlenme, gerekse bu gruba yönelik talepteki yavaşlamanın etkisiyle, yüzde 0,32 oranına gerilediğine de dikkat çekilen değerlendirmede, geleceğe dönük de şu beklentiler yeraldı:

''Önümüzdeki dönemde hizmet fiyatlarındaki yıllık artışın gerilemeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Geçen yıl gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkileri özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde de kendini göstermektedir. Hizmet ve dayanıklı tüketim malı fiyatlarının son üç ay içindeki olumlu seyri özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin yıllık artış hızını önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki yüksek baz nedeniyle söz konusu yavaşlamanın önümüzdeki aylarda da süreceği tahmin edilmektedir.''

Para Politikası Kurulu, enflasyonu etkileyen unsurlarla ilgili değerlendirmesinde de, son dönemde iktisadi faaliyete ilişkin gelişmelerin Nisan ayı Enflasyon Raporu'nda da ortaya konulan görünüm ile büyük ölçüde uyumlu olduğu sonucuna vardı.

2007'nin ilk 3 aylık döneminde GSYİH'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8'lik artış olduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, mevsimsellikten arındırılmış veriler incelendiğinde, ekonomik faaliyetlerde 2006 yılının 3. çeyreğinden bu yana gözlenen yavaşlama eğiliminin devam ettiği ifade edildi.

Yılın ilk çeyreğinde, yurt içi talebin büyümeye sınırlı katkı yaptığı da kaydedilen değerlendirmede, 2. çeyreğe ilişkin verilerin de tüketim talebinin ilk çeyrektekine benzer bir seyir izlediği izlenimini verdiği belirtildi.

Değerlendirmede, 2. çeyrekte, özel tüketim talebinin yıllık bazda gerileme göstermesinin beklendiği de vurgulandı.

Yatırım talebine ilişkin göstergelerin ise ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğine işaret edilen değerlendirmede, inşaat yatırımlarının da önceki 2 yıla göre bir miktar yavaşlasa da yüksek oranlı artışı sürdürdüğü bildirildi.

Nisan-Mayıs döneminde faiz dışı bütçe harcamalarındaki yıllık nominal artış oranının yüzde 29,3'e çıkmasının, yılın 2. çeyreğinde de kamu harcamalarındaki yüksek artışların sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen değerlendirmede, enflasyonu etkileyen diğer unsurlar da şu şekilde ifade edildi:

''Dış talep büyümeyi desteklemeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yılın 2. yarısındaki yüksek baz dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde ihracatın yıllık büyümesinin ilk yarıya kıyasla daha düşük oranlarda seyredebileceği düşünülmektedir.

Son aylarda enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesi, enflasyon beklentilerine de yansımaktadır. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da aşağı düzeylere inmesiyle beklentilerdeki iyileşmenin süreceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte Kurul, orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz hedeflerle uyumlu olmamasını temkin gerektiren bir unsur olarak değerlendirmektedir.

Özetle, enerji ve gıda fiyatlarında, kamu harcamalarında ve dış talepte geçen yılın son çeyreğinden bu yana gözlenmekte olan gelişmeler, enflasyondaki düşüş eğilimini sınırlasa da, güçlü parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileriyle iç talep ve enflasyon öngörülen şekilde yavaşlamaktadır.''

Değerlendirmede, yapısal unsurlar nedeniyle geçmişe endekslemenin de ötesinde katılık gösteren bazı hizmet kalemlerindeki fiyatların para politikasının etki alanı dışında olduğu da hatırlatıldı ve son 3 yıldır yüzde 20 civarında seyreden ve enflasyona 1 puana yakın katkı yapan kira artışları buna örnek olarak gösterildi.

Önümüzdeki aylarda kiralardaki yıllık artış hızının kısmen yavaşlayacağı, orta ve uzun vadede ise konut arzının artmasıyla kiraların daha istikrarlı bir görünüme kavuşacağı beklentisine yer verilen değerlendirmede, bununla birlikte, kira artışlarının diğer hizmet fiyatlarına kıyasla yüksek seyretmeye devam etme ihtimalinin enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatabilecek bir risk unsuru olarak görüldüğü belirtildi.