Özelleştirmede işsiz kalanlara iş umudu

Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve kalacak azami 2 bin 565 kişi, ''bir mali yılda 10 ayı geçmeyecek'' şekilde geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilecek. ''Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum

Özelleştirmede işsiz kalanlara iş umudu