Oyka, Çaycuma Selüloz ve Kağıt Fabrikasını Tanıttı

Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ş. Genel Müdürü Aytekin Kadıoğlu, Hükümetin Gerekli Önlemleri Almadığı Takdirde Türk Kağıt Endüstrisinin Ayakta Kalabilmesinin Mümkün Olmadığını Söyledi.

Oyka, Çaycuma Selüloz ve Kağıt Fabrikasını Tanıttı

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Aytekin Kadıoğlu, hükümetin gerekli önlemleri almadığı takdirde Türk kağıt endüstrisinin ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

OYAK Çimento Grubu bünyesinde, kraft kağıt ve kraft kağıttan mamul torba üretimi alanlarında faaliyet gösteren OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Aytekin Kadıoğlu ve yönetimi, Çaycuma'da bulunan fabrikayı basın mensuplarına gezdirdi. SEKA Çaycuma Selüloz ve Kağıt Fabrikası'nı Haziran 2003'te Özelleştirme İdaresi'nden devralan OYKA'nın zaman kaybetmeden fabrikadaki yatırım ihtiyaçlarını belirleme yoluna gittiğini ifade eden Genel Müdür Kadıoğlu, "Bu aşamada yapılan değerlendirmelerde çevre-iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişme sağlama, kaliteyi ve verimliliği artırma ve son olarak ürün çeşitlendirme konuları ağırlık kazanmış ve oluşturulan yatırım planları zaman yitirmeksizin uygulamaya alınmıştır. Başlangıçta 11 milyon dolar olarak belirlenen yatırım bütçesi, ara dönemlerde alınan başarılı sonuçlarla devamlı revize olmuş ve 3.5 sene sonunda toplam yatırım harcaması 21 milyon doları aşmıştır. Bir yandan tam kapasite üretime devam eden fabrikada 2003'ten bugüne 40'ın üzerinde yatırım projesi de başarıyla hayata geçirilmiştir" dedi.

Türkiye'deki odun fiyatlarının son yıllarda enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini ifade eden Kadıoğlu, "Bugün için bir metreküp odunun nakliye dahil maliyet fiyatı Rusya'da 21-22 dolar, Avrupa'da 24-46 dolar seviyelerinde olmasına karşılık ülkemizde odunun, rampa ve depo teslimatına göre alış maliyeti nakliye hariç 52-72 dolar, nakliye dahil 73-94 dolar seviyesindedir. Bir ton kağıt üretmek için yaklaşık 5 metreküp odun kullanıldığı dikkate alınırsa, adı geçen ülkelerdeki ton kağıt başına üretim maliyetlerinin ülkemize kıyasla 260-360 dolar daha düşük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde ülkemizdeki enerji maliyetleri de (yakıt+elektrik) rakip ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. OYKA'nın birim enerji maliyetlerinin, yapılan tasarruflardan sonra bile Rus rakiplerinin üç katı olması şirketi küresel rekabetin dışına itmeye yetip artmaktadır. Türkiye'de hammadde olarak odun kullanan fabrikaların üretim maliyetlerindeki odun ve enerjinin toplam payı yüzde 80'in üzerindedir" şeklinde konuştu.

OYKA'nın amacının öncelikle ülkenin öz kaynaklarının değerlendirilmesine özen göstermek, kendi olanaklarıyla istihdam sahaları oluşturmak, ülke kraft/kraftliner kağıt ihtiyacını karşılamak ve döviz kaybını önlemek olduğunu belirten Kadıoğlu, "OYKA, üzerine düşeni eksiksiz olarak yapma çabasındadır. Ancak hükümetimiz gerekli önlemleri almadığı takdirde Türk kağıt endüstrisinin gelişebilmesi hatta ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda OYKA'nın yetkili mercilerden beklentileri vardır. Bunlar, kağıtlık odun fiyatlarının yabancı firmalarla eşit koşullarda rekabet edebilecek makul bir seviyeye çekilmesi veya aynı sonucu sağlayacak entegre kağıt sanayiine yönelik bir çeşit sübvansiyon uygulanması. Elektrikte ve doğal gazda mevzuata uygun bir yöntemle entegre kağıt sanayiinin sübvanse edilmesi. Yakın bölgelerden tahsis konusunda sistemli çalışmalar yapılması, tahsislerin tamamının yakın bölgelerden verilmesi ve verilen tahsislerin karşılanması. Kabuklu odundaki ithalat yasağının kaldırılması. Özel orman işletmeciliğinin önünün açılmasıdır" dedi.

(OS-İÇ-NÇ-NÇ-E)