Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Gönen, Sütçüler ve Tohma hidroelektrik santralleri (HES) ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Gönen, Sütçüler ve Tohma hidroelektrik santralleri (HES) ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

ÖYK'nın bazı illerdeki taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla imar planı değişikliklerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, daha önce ceza infaz kurumu olarak kullanılmak amacıyla Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye hazinesine devredilen Manisa'nın Selendi ilçesi, Fatih Mahallesi'ndeki taşınmazların bakanlığa tahsislerinin kaldırılarak, özelleştirme kapsam ve programa alınmasına ve satış yoluyla özelleştirilmesine karar verdi. Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2021'e kadar tamamlanacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'nın merkez ilçesi, Suçatağı köyündeki 9 bin 486 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2049/2400 oranındaki hissesinin, özelleştirme ihalesinde 4 milyon 515 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yakup Şahin'e satılması kararlaştırıldı.

Kurul, Maliye hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Kızılcaşar ve İncek, Yenimahalle ilçesinin Yakacık imar mahallelerinde yer alan parsellere yönelik idarece hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerini onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki 12 bin 341 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde, özelleştirme ihalesinde 15 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kent İnşaat-Cemal Vahit Menaf Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar veren Kurul, tapuda Maliye hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Eti Mahallesi'nde taşınmaz ve üzerindeki binanın 5 milyon 311 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilfen Eğitim Kurumları AŞ'ye satışını onayladı.

3 hidroelektrik santrali özelleştirme kapsamına alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Gönen HES, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Sütçüler HES ve Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Tohma HES ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasını kararlaştıran Kurul, santrallerin "işletme hakkının verilmesi", santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" veya "kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilmesini uygun buldu.

Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2020'ye kadar tamamlanacak.

Daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi'ndeki 122 bin 660 metrekare yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 108 bin 266 metrekarelik kısmının belediyeye devir ve tahsisinin iptal edilmesine karar veren Kurul, bu taşınmazın hastane ve sağlık kampüsü ile diğer sağlık hizmetlerinde kullanılmak için Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere bedelsiz Maliye hazinesine devrini kararlaştırdı.

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 195 bin 261 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin de özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ve bunların kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kullanılmak üzere bedelsiz Malatya Belediyesine devrine karar verildi.