Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi TBMM'de

Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi TBMM'de

Otoyollar ve Üzerindeki Hizmet Tesisleri ile Köprülerin Özelleştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına Sunuldu.

Otoyol ve Köprülerin Özelleştirilmesi TBMM'de

Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesiyle ilgili kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, erişme kontrollü karayollarının (otoyol) yapımı, bakımı ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü veya görevlendirilmiş şirket veya şirketlerce ya da otoyol işletme hakkı verilmiş işletici şirket veya şirketlerce yürütülecek. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri de saklı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi Ulaştırma Bakanlığının onayı ile otoyol yapılacak veya kaldırılacak.

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işletme hakkı verilen otoyollarda bağlantılar, işletici şirketin başvurusu üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünün kararıyla kurulacak veya kaldırılacak. İşletici şirket tarafından işletilen otoyollarda, şehir geçişleri güzergahının veya karayolunun şehir ile bağlantı ve ilişkilerinin değişiminde, işletici şirketin olumlu görüşü alınacak.

Otoyol yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması ve düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi kamulaştırılacak. Özelleştirme sonucu işletme hakkı devredilen otoyollarda ihtiyaç doğması halinde, kamulaştırma işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak. İşletme hakkı devir sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, şirketçe ödenmesi hususu hükme bağlanabilecek. Kamulaştırılmış arazi ile üzerinde yapılacak tesisler devlet malı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprülerde ücretin tespiti ve zaruri hallerde ücretsiz olması uygun görülen kesimlerinin tayini, Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Ulaştırma Bakanı'na ait olacak.

Kaynak: AA