Ortaöğretimde 100'lük Not Sistemi
Haberler » Güncel » Haber

Ortaöğretimde 100'lük Not Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretimde 5'lik Not Sistemini Kaldırarak Yerine 100'ük Sistemi Getirdi.

Ortaöğretimde 100'lük Not Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretimde 5'lik not sistemini kaldırarak yerine 100'ük sistemi getirdi.

''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği''nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, ''dönem notu''ndan ''dönem puanı''na, ''yıl sonu başarı ortalaması''ndan ''yıl sonu başarı notu''na, ''diploma notu''ndan ''diploma puanı''na, ''not'' sisteminden ''puanlar ve notlar'' sistemine geçildi. Yeni değişikliğe göre, ortaöğretimde öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde 5'lik not sistemi kaldırıldı. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden hesaplanacak. Dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu ise 5'lik not sistemine göre olacak. Dönem puanı dönem notuna çevrilirken, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilecek. Dönem puanında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Öğrenciye ait not bulunmaması halinde ise yetiştirme programından elde edilen not, yıl sonu notu olacak. Bir dönem notunun bulunması halinde de, dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalaması yıl sonu notu olacak. Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu, öğrencinin ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmesi durumunda bu sınavların sonucu ile yıl sonu notunun aritmetik ortalaması olacak. İşletmelerdeki beceri eğitiminde, birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması yıl sonu notu olacak. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilecek. 2005-2006 öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu dersleri bulunanlar, sınava girme hakları sona erinceye kadar ikinci dönemin ilk haftasında ve ders kesimini takip eden ilk hafta içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilecekler.

(DUY-MAY-ÖK-ÖK-Y)