Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, 2007-2008 Öğretim Yılı Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi ve Sınavlar Gibi İşlemlerin, Değişen "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" Hükümlerine Göre Yürütüleceğini Açıkladı.

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, 2007-2008 öğretim yılı öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve sınavlar gibi işlemlerin, değişen "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütüleceğini açıkladı.

Özgül, yayımladığı genelgede, ortaöğretime geçiş sistemi çerçevesinde yapılan mevzuat düzenlemelerinin öğrenci başarısının artırılması, sınıf tekrarının azaltılması, kaynakların verimli kullanılması gibi değişen ve gelişen şartlar karşısında ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak bugün yürürlüğe girdiğini belirtti. Genelgede, "Başta valilikler, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yöneticileri, mahalli basın ve yayın imkanlarından da yararlanmak suretiyle yönetmelik değişikliği ile getirilen yeni düzenlemeleri öğretmen, öğrenci ve velilerimize süratle duyurulmasını sağlayacaktır. 2007-2008 öğretim yılı başarılarının değerlendirilmesi, sınavlar gibi iş ve işlemler değişen yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir" denildi.

(DUY-CC-CC-Y)