Orhun Değişim Programı - Haberler
Haberi Paylaş

Orhun Değişim Programı

Orhun Değişim Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Üyesi olan ve aşağıda listesi verilmiş olan Üniversitelerde bir eğitim-öğretim yılında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmek isteyen öğrencilerin veya belirlenen süre için hareketlilikten faydalanmak isteyen öğretim üyelerinin faydalanabileceği...

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Üyesi olan ve aşağıda listesi verilmiş olan Üniversitelerde bir eğitim-öğretim yılında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmek isteyen öğrencilerin veya belirlenen süre için hareketlilikten faydalanmak isteyen öğretim üyelerinin faydalanabileceği bir uluslararası değişim programıdır.

Orhun Değişim Programı Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler

Azerbaycan

Devlet Üniversiteleri

Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Tıp Üniversitesi Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Kazakistan

Devlet Üniversiteleri

?

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi L. N Gumilyov Avrasya Devlet Üniversitesi Nazarbayev Üniversitesi Atırau Devlet Üniversitesi Semey Tıp Üniversitesi

Kırgızistan

Devlet Üniversiteleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi Yusuf Balasaguni Kırgız Milli Üniversitesi Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan: Batırali Sıdıkov Kırgız-Özbek Uluslararası Üniversitesi

Türkiye

Devlet Üniversiteleri

İstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gazi Üniversitesi Kapadokya Üniversitesi Marmara Üniversitesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ankara Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi Özbekistan

Devlet Üniversiteleri

Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Taşkent Devlet Üniversitesi Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Üniversitesi Taşkent Devlet Doğu Çalışmaları Üniversitesi Kokand Üniversitesi Macaristan

Devlet Üniversiteleri

Szeged Üniversitesi

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Bilgiler

Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması sonrasında, öğrencilerin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğrenci kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin, başvuru yapmak istediği üniversitede kendi öğrenim gördüğü bölümün/programın yer alıp almadığını, başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir. Uluslararası öğrenci olarak başka bir ülkede öğrenim gören öğrenciler değişimlerden yararlanamaz. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz. Örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerin hazırlık, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar. Başvuru için genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması gereklidir. (Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, öğrenciyi kabul eden üniversitelerin kararları esas alınır. ) Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler. Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus programa kabul edilen öğrencilerle yapılan Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar. Orhun Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğretim Üyeleri İçin Bilgiler

Öğretim üyesi hareketliliği, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinin bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar. Öğretim üyelerinin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim üyesi hareketliliği planları, değişim programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez. Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığı'na iletilmesi sonrasında, öğretim üyelerinin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğretim üyesi kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğretim üyelerinin başvuru yapmak istediği üniversitede ders verme hareketliliği gerçekleştirmek istediği/uygun olan bölümün/programın yer alıp almadığını, eğitim-öğretim diline ilişkin bilgileri başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir. Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün olabilir. Öğretim üyesi hareketliliğinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, hareketliliğin kapsamı, süresi ve şartları gerekli durumlarda TÜRKÜNİB Dönem Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir. Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı'nda öğretim üyesinin yapacağı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Plan, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi Hareketliliği Planı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yükseköğretim kurumunun değişim programı kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim üyelerinin hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır. Değişim programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim üyeleri üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar. Orhun Değişim programına katılan öğretim üyelerinin özlük hakları kendi üniversitelerinde saklı kalır. Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Öğretim Üyesi, Üniversiteler, Azerbaycan, Türk, Toplum, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title