Oktay: "CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir"

Oktay: "CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir"

27.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi öncülüğünde, bu yılın Ekim ayı sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi öncülüğünde, bu yılın Ekim ayı sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde sunum yaptı.

Konuşmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini devralan Cevdet Yılmaz'ı kutlayarak başlayan Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan önceki Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'a da teşekkür etti.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Kanun Teklifleri üzerine gerçekleştirdiği çalışmaların son gününde, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesapları ile Sayıştay Raporlarının görüşülmesi için bir arada olduklarını belirten Oktay, bütçenin Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi faaliyetleriyle milletin göğsünü kabartan, gurur vesilesi kurumları içerdiğini söyledi.

Hükümete stratejik perspektifler sunan politika kurulları ile ofislerin yanı sıra Devlet Arşivleri Başkanlığı ve ecdadın emanetlerini yaşatan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının da Cumhurbaşkanlığı bütçesine dahil olduğunu aktaran Oktay, görüşülen bütçenin içerisinde barındırdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ülkenin marka değerini, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile kalkınma yolculuğuna yön veren rotayı temsil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesinin, tüm vatandaşların talep ve şikayetlerini anında çevrimiçi iletebildiği CİMER portalının ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere millete din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının görüşülecek bu bütçeye dahil olduğunu ifade eden Oktay, "Bütçemiz, milletimizden ve hukuktan aldığı yetkiyle daha güçlü bir Türkiye için durmadan çalışan Cumhurbaşkanımızın, devletin başı ve yürütme erki olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin kaynağını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Tüm organlarıyla yürütme erkini ve böylesine stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları barındıran Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, salgının değiştirdiği şartlara uyumlu olarak ülkenin bölgesel ve küresel stratejik öncelikleri, kalkınma hedefleri ve katma değer faktörleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2021 yılı Bütçeleri ve 2019 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları hakkında bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2019 yılı Kesin Hesabına göre harcamasının 3 milyar 920 milyon lira olduğunu belirten Oktay, 2021 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yüzde 28,1 oranında artışla 4 milyar 39 milyon lira tahsis edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 1,5 milyar lirasının İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine, 175 milyon lirasının acil destek giderlerine ve 384 milyon lirasının ise Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarımlar olmak üzere ayrıldığını açıkladı. Fuat Oktay, 2019 yılı Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ilgili herhangi bir bulguya yer verilmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politikaların daha etkin şekilde oluşturulmasını ve faaliyetlerin hızlı ve dinamik biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 7 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Oktay, "Politika kurullarımızın 2020 yılı faaliyetleri çerçevesinde 15 Kasım 2020 tarihine kadar toplam 130 adet rapor ve politika belgesi hazırlanmış olup 26 adet politika belgesinin hazırlıklarına devam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun bu yıl içinde Kovid-19 salgınının etkisiyle öne çıkan "gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı geliştirme" gibi alanlarda çalışma grupları oluşturarak stratejik yönlendirmelerde bulunduğunu belirten Oktay, bunun yanı sıra yükselen teknolojilerin belirlenmesine yönelik "2035 Teknoloji Öngörüsü Çalışması" başlatıldığını bildirdi. Oktay, bu kapsamda gelecek 15 yıl ve sonrasına ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekolojik değişim sinyallerinin analizi ve küresel ana eğilim öngörü çalışmaları yürütüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun üstün zekalı ve yetenekli çocukların-vatandaşların erken aşamalarda tespiti, kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarının temini ve beyin göçünün önüne geçebilmesi amacıyla "Özel Yeteneklilere İlişkin Politika Belgesi" çalışmasını tamamladığının altını çizdi.

"Dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmekte"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sonuç odaklı yapısına uygun şekilde konu bazlı ve nokta atışı kamu hizmetlerini hızlı şekilde hayata geçirdiğine işaret eden Oktay, "Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye Portalı çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla siber vatanda ve dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ofisin, ülkede dijital teknolojilerin kullanımını her alanda geliştirerek, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla çalıştığını aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır. 16-30 yaş arası nüfusumuzun yüzde 75'i -bu altı çizilmesi gereken bir husus- 30-45 yaş arası nüfusumuzun ise yüzde 91'i Dijital Türkiye Platformu'nu aktif olarak kullanmaktadır. Ülkemiz Birleşmiş Milletler 2020 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 193 ülke arasında, Çevrim İçi Hizmet Endeksinde 22'nci, e-Katılım Endeksinde ise 23'üncü sıraya yükselmiştir.

Diğer taraftan, AB 2020 Yılı e-Devlet Endeks Çalışmasının genelinde ülkemiz 26'ncı sıradan 13'üncü sıraya yükselmiştir. Fransa ülkemizin ardından 14'üncü, İngiltere 22'nci ve Almanya 26'ncı sırada yer almıştır."

Dijital Türkiye Portalı üzerinden sunulan dijital kamu hizmetlerinde verimlilik çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların aynı konudaki hizmetlere tek ekranda ulaşabilecekleri bütünleşik hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"9 Haziran 2020 tarihinde sunulmaya başlanan ilk bütünleşik hizmet olan 'Araçlarım' bugüne kadar 57 milyondan fazla sayıda kullanılmıştır. Bu dijital kamu hizmetinden tüzel kişiler de yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde tek ekranda topladığımız bütünleşik dijital hizmetleri çeşitlendirecek, 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' ekranlarını da hayata geçireceğiz. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup strateji belgesi yakın zamanda yayımlanacaktır. Yapay zeka algoritmaları ile MR görüntülerinin saniyeler içinde değerlendirilmesine imkan sağlayan Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğinde yürütülmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Siber Zeka Yarışması, 81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi, siber güvenlik eğitimleri, girişimciliği destekleyen fikir ve bitirme projesi yarışmaları, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları ile ülkemizde siber güvenlik alanında farkındalık ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır."

Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 14,5 milyon lira, ofisin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 80,5 milyon lira olduğunu, 2021 yılı bütçesi için 96,6 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duyulan yatırımların özendirilmesi ve ülkeye daha çok uluslararası yatırım çekilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2019 yılında toplam değeri 576 milyon dolar olan 27 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. 2020 yılı Ekim sonuna kadar ise toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." dedi.

Ülkeye kazandırılan projelerin 12'sinin sıfırdan yatırım, 2'sinin genişleme yatırımı ve 4'ünün yerel ofis olmak üzere çeşitli sektörlerde gerçekleştiği bilgisini veren Oktay, bu yatırımların, başta İspanya, Almanya, İtalya ve Güney Kore olmak üzere 9 ülkeye ait olduğunu vurguladı.

Yatırım Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 68,3 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 155,5 milyon lira olduğunu ifade eden Oktay, 2021 yılı bütçesi için 190 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

"İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak"

Birbiriyle entegre özellik taşıyan ve oldukça çeşitlilik arz eden finans piyasalarında Türkiye'nin konumunu güçlendirmek amacıyla kurulan Finans Ofisinin, kamu ve özel sektörden ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde başta İstanbul Finans Merkezi projesi olmak üzere pek çok çalışma yürüttüğünü anlatan Oktay, İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında finansal piyasaların derinleşmesi, düzenlemelerin uluslararası uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi ve İstanbul Finans Merkezine dair mevzuatın oluşturulması çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Oktay, Finansal Teknoloji (FinTek) ekosisteminin gelişmesine yönelik yol haritasını oluşturmak amacıyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde Milli Finansal Teknolojiler Strateji Belgesi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Gelecek yıl İstanbul Finans Merkezinin yatırımcılar için cazip hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirten Oktay, ayrıca, FinTek alanındaki ekonomik, akademik ve organizasyon faaliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacağının altını çizdi.

Finans Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 7,8 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 25,2 milyon lira olduğunu aktaran Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesi için 50 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğü bilgisini verdi.

"143 milyon lira tasarruf öngörülmekte"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, kamuda hizmet içi eğitimin geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı'nın hayata geçirildiğini dile getiren Oktay, bu ortak platformun kullanımıyla 143 milyon lira tasarruf öngörüldüğünü belirtti.

Oktay, "2018 yılında 53 olan Üniversite Kariyer Merkezi sayısı, Kasım 2020 itibariyle 200'e ulaşmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik staj programı hayata geçirilmiş, program OECD'nin 2020 Gençlik ve Kuşaklararası Adalet için Yönetişim Raporunda "kamu insan kaynağı ve kariyer yönetimi" alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir. 2021 yılında 50 bin öğrenciye staj imkanı sağlanması planlanmaktadır. Bu yıl içinde 4 ilde Bölgesel Kariyer Fuarı düzenlenmiştir." diye konuştu.

İnsan Kaynakları Ofisinin 2019 yılı kesin hesap giderinin 10,6 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 69 milyon lira olduğunu aktaran Oktay, 2021 yılı bütçesi için 72 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü söyledi.

"Dezenformasyon çabalarını engellemek için çalışmalar yürütüyor"

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ve Türkiye markasını güçlendirme misyonuyla yola çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, stratejik iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki temel meselelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini ortaya koymak, ülkenin tanıtımını yapmak ve kamuda söylem birliğini sağlamak için kamusal iletişim politikalarını belirleyen ve yürüten bir çatı kuruluş haline geldiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının iç ve dış kamuoyuna yönelik olarak başta terörle mücadele, sınır ötesi askeri operasyonlar, Kovid-19'la mücadele, mülteciler, Doğu Akdeniz ve benzeri uluslararası meselelerde kamu diplomasisinin araç ve yöntemlerinden yararlanarak, Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirten Oktay, Başkanlığın ayrıca, ülkeye karşı farklı mecralarda yürütülen kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon çabalarını engellemek için çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

İletişim Başkanlığının yazılı, görsel ve yeni medya alanında diğer ülkelerdeki muhataplarıyla ikili ilişkileri geliştirmek için de çalışmalar yaptığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik dezenformasyon girişimleriyle mücadele etmek için Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu'nun kurulması ve İslamofobiye karşı Türkiye-Malezya-Pakistan ortaklığında güçlü bir uluslararası medya ve iletişim merkezi kurulması, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iş birliği örnekleridir.

İletişim Başkanlığının önemli görevlerinden birisi de kamuda söylem birliğinin tesis edilmesidir. Başkanlık, milli bayramlar ve anma günlerinde ülke çapında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerin koordinasyonunu üstlenmektedir.

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 90'ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 2019 yılı kesin hesap giderinin 377,8 milyon lira, 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 368,1 milyon lira olduğunu, Başkanlığa 2021 yılı için 422,8 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay: 'CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir'
Oktay: 'CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir'
Oktay: 'CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir'
Oktay: 'CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Oktay: "CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 01:59:25. #1.14#
title