OKA Toplantısı Yapıldı

OKA Toplantısı Yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2011 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum'da Gerçekleştirildi.

OKA Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Vali Nurullah ÇAKIR, Tokat Valisi şerif YILMAZ, Amasya Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ, katılımcı illerin Belediye Başkanları, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanları katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Amasya Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ, yaptığı açıklamasında,"Bugün toplantıda ele alınacak konular arasında, ajansımız tarafından uygulanmakta olan KOBİ Mali Destek Programı ile Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme mali destek programlarının uygulama süreçleri ile şu ana kadar alınan sonuçları gözden geçirilecektir. Ajansımız tarafından KOBİ'lere kullandırılmak üzere tahsis olunan 14,5 milyon TL tutarındaki hibe kaynağın kullanılması süreci devam etmektedir.

Sözleşme imzalanan 79 adet projenin yarıya yakını tamamlanmış durumdadır." dedi. Ayrıca 18 milyon TL tutarındaki hibe kaynağın bölgemizin turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesi için belediyelere, il özel idarelerine ve projesi kazanan diğer kamu kurum ve kuruluşlara kullandırılacağını dile getiren Vali DAŞÖZ, "Halen önem verdiğimiz 36 adet altyapı yatırımı gerçekleşmiş olacak ve turizm alanında önemli adımlar atılmış olacaktır.

Bölgemizin Karadeniz Çanağında yer almasından dolayı komşu ülkelerle ve özellikle Rusya ve Ukrayna gibi belirli bir ekonomik/ ticari potansiyeli olan ülkeler ve tüm komşu ülkeler ile ve bölgesel ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinin önemli olduğu kanaatindeyiz. OKA Yönetim Kurulu olarak, bu ülkelere yönelik olarak yapılacak işbirliklerine ve Pazar araştırmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalara destek olmak istiyoruz. Yerel düzeyde ekonomik ve siyasi işbirliklerini geliştirmeyi ve sahiplenmeyi arttırmak ve ayrıca kurulması planlanan işbirliği ağlarına ivme kazandırmak istiyoruz.

Bu çerçevede, bu ülkelerdeki yerel ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, işadamı dernekleri gibi kuruluşlarla, görüşmeler yapılmasını ve karşılıklı temaslarda bulunmayı planlıyoruz." dedi. OKA toplantısından sonra da Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Ajans tarafından yenilikçi yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı kapsamında "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor" Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde okuyan lise öğrencileri arasında "Kayıtdışı İstihdam" konulu resim ve slogan yarışması düzenlenmiştir. Vali ÇAKIR, Tokat ve Amasya Valileri ile birlikte sergiyi gezerek, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verdiler.