Öib'den Taşınmaz Hissesinin Satışına Onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'da bulunan mesken nitelikli taşınmazdaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait yüzde 25 hissenin satışının onaylanmasını kararlaştırdı.

Öib'den Taşınmaz Hissesinin Satışına Onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'da bulunan mesken nitelikli taşınmazdaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait yüzde 25 hissenin satışının onaylanmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili ÖİB kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 1078 ada 7 parsel numaralı mesken nitelikli taşınmazdaki TDİ'ye ait yüzde 25 hissenin, 98 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz Tamtunalı'ya satışı onaylandı.

Söz konusu hisse, Tamtunalı'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat TDİ lehine irat edilerek, 96 bin lira bedelle ikinci teklifi veren Halil Gümüşçü'ye, Gümüşçü'nün de yükümlüklerine yerine getirmemesi durumunda 94 bin lira bedelle üçüncü teklifi veren Osman Bülent Akgün'e satılacak.