OHAL Nedir? OHAL'de Neler Olur?

OHAL Nedir? OHAL'de Neler Olur?

OHAL nedir, OHAL'de neler olur sorularının cevabı haberimizde. OHAL ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. 18 Ocak'ta bitmesi beklenen OHAL 3 ay daha uzatılacak.

OHAL Nedir? OHAL'de Neler Olur?

OHAL 3 ay daha uzatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de OHAL kararı alınmıştı. 18 Ocak'ta bitmesi beklenen OHAL, 3 ay daha uzatıldı. Peki OHAL nedir? OHAL'de neler olur? OHAL ne kadar süreyle uzatılabilir. OHAL olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.

10 MADDEDE OHAL

1-KHK YETKİSİ

Hükümet Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilecek. Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün TBMM onayına sunulacak.

2-GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI

Ülkenin belirli yerlerinde yerleşim yasaklanabilecek. Belirli yerleşim yerlerine giriş çıkış yasaklanabilecek

3-EĞLENCE YERLERİ

Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, tiyatro, sinema vb. eğlence yerleri ile kulüp vs. oyun salonları, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesisleri gerekirse kapatılabilecek.

4-HABERLEŞME ARAÇLARI

OHAL'in yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinleri kaldırılabilecek. Tüm haberleşme araç ve gereçlerine geçici olarak el konulabilecek. Tehlike arz eden binalar yakılabilecek

5-TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirler alınabilecek ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışları yasaklanabilecek

6-DERNEK FAALİYETLERİ

Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanabilecek. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve yürüyüş gösterileri yasaklanabilecek. Dernek faaliyetleri 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurulabilecek

7-SOKAĞA ÇIKMA

Sokağa çıkma yasaklanabilecek. Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin toplanmaları yasaklanabilecek

8- TOPLATMA KARARI

Gazete, dergi, buroşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerininbasılması, çoğaltılması, yayımlanması ve dağılması durdurulabilecek. Ses ve görüntülü her türlü yayın yasaklanabilecek

9-KİMLİK TAŞIMA

Üst araç ve eşyalar aranabilecek, kimlik taşıma mecburi hale gelecek

10-SINIRÖTESİ OPERASYON

OHAL'in ilanına sebep olan eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıkları tespit edilirse komşu ülke ile mutabakata varılabilecek. Bu çerçevede eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirebilmek amacıyla sınırötesi operasyon yapılabilecek

ALINACAK OHAL TEDBİR VE YAPTIRIMLARI

Olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve
dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,