Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış:

Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış:

Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış, Türk Dünyasındaki Yaygın İnanışa Göre Nevruz'un, Göktürkler'in Ergenekon'dan Çıkışı ve İstiklalini Kazandığı Gün Olarak Kabul Edildiğini Söyledi.

Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış:

Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış, Türk dünyasındaki yaygın inanışa göre Nevruz'un, Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı ve istiklalini kazandığı gün olarak kabul edildiğini söyledi.

Haskırış, son yıllarda Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan bölücü gösterilere de dikkat çekerek, "Nevruz bir Türk bayramıdır, aslına uygun kutlanmalıdır" dedi

Nevruz'un bir eğlenceden çok terör örgütü PKK'nın bir güç gösterisi haline dönüştürüldüğünü belirten Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış, bu günün binlerce yıl geçmişi olan bir Türk bayramı olduğunu söyledi.

Son birkaç yıldır yaşanan olaylar gibi bugünlerde tekrar patlak veren çirkin gösterilere dikkat çeken Haskırış, "Her Nevruz haftasında güvenlik kuvvetleri çıkması muhtemel olaylara karşı sıkı güvenlik tedbirleri almak zorunda kalıyor" dedi.

ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ

Davut Haskırış, Türk dünyasındaki yaygın inanışa göre Nevruz'un, Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı ve istiklalini kazandığı gün olarak kabul edildiğini söyledi.

Haskırış, Nevruz hakkında şu bilgileri verdi: "Ebulgazi Bahadır Han'ın ölümsüz eseri 'Secere-i Türk'te, Ergenekon menkıbesinde 400 yıl dört tarafı yüksek dağlarla çevrili bir vadide kalan Türk'ün, buradan baharın başladığı gün çıkarak ata yurduna döndüğü ve hürriyetini, istiklalini kazandığı, dosta, düşmana Türk'ün varolduğunu tekrar duyurduğu bildiriliyor. Bu nedenle 21 Mart, bütün Türk dünyasında istiklalin kazanıldığı kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Özellikle Orta Asya Türkleri, Nevruz günü yapılan toplantılarda Ergenekon Destanı'nı okuyarak yeni nesillere de bu günün önemini anlatıyor."

AK GÜN

Nevruz'un bir Türk bayramı olduğunu ve aslına uygun kutlanması gerektiğini anlatan Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış, Hunlar zamanında 'Ak gün' adı altında kutlanan 21 Mart'ın Göktürkler tarafından da Ergenekon'dan çıkış günü olduğu inancıyla yeniden doğuş günü olarak kutlandığını ve bu günde demir dağın eritilmesi olayını temsilen örs üzerinde demir dövüldüğünü belirtti.

Haskırış, Türklerin, İran ile kültürel etkileşim içine girmelerinden sonra bu güne Farscada 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz denildiğini söyledi. Haskırış, bu günün ülkemizde yine Türkün yeniden dirilişini simgeleyen Ergenekon ismi ile kutlanması gerektiğini söyledi.

Oğuzlar Şurası Başkanı Davut Haskırış, dünyanın en eski bayramı Nevruz'un Türk dünyasında Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı ve 12 hayvanlı Türk takviminde yeni yılın başlangıcı olarak hatırlandığını belirterek "Kimi topluluklarda, gece ile gündüzün eşit olduğu bu gün bir bahar müjdecisi kabul ediliyor" dedi.

Davut Haskırış'ın verdiği bilgiye göre, "Farsça 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında 'Noruz', 'Navrız', 'Ergenekon', 'Bozkurt', 'Çağan', 'Mart Dokuzu', 'Sultan Nevruz', 'Mart Bozumu' gibi adlarla anılıyor. Yüzyıllardır bu bayramı titizlikle muhafaza eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan, resmi tatil ilan ettikleri Nevruz'u bir 'milli bayram' olarak her yıl kutluyor.

Bütün Türk dünyasının coşku içinde kutladığı, gönüllerin geleceğe yönelik neşe, sevinç ve ümitle dolduğu bu özel günde kederli olmak en büyük ayıp sayılıyor.

(HO-Y)