Öğretmenler Ne Bakanlıktan, Ne Maaştan Ne de Sendikalarından Memnun

Öğretmenler Ne Bakanlıktan, Ne Maaştan Ne de Sendikalarından Memnun

Türk Eğitim-sen'in 1107 Öğretmenle Eğitim ve Öğretimin Sorunlarına Bakış Açılarını Belirlemek Amacıyla Yaptığı Ankette, Öğretmenlerin Yüzde 95.7'si Gelirlerini Yeterli Görmüyor; Yüzde 93.8'i Milli Eğitimin Mevcut Durumundan Memnun Değil; Yüzde 50'sinden Fazlası da Sendikaların Faaliyetlerine Yararlı Bulmuyor.

Öğretmenler Ne Bakanlıktan, Ne Maaştan Ne de Sendikalarından Memnun

Öğretmenlerin ne maaşlarından ne bakanlıktan ne de sendikalardan memnun olmadığı bildirilirken, dershaneye gitmeyen öğrencinin ÖSS'yi kazanamayacağı ileri sürüldü.

Türk Eğitim-Sen'in, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleriyle öğretmenlerin eğitim ve öğretimin sorunlarına bakış açılarını belirlemek amacıyla 1107 öğretmenle yaptığı anketin sonuçları Sendika Genel Başkanı Şuayip Özcan tarafından İçkale Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Katılanların yüzde 54.2'sini kadın, yüzde 45.8'ini erkek öğretmenlerin oluşturduğu anket, öğretmenlerin eğitim sisteminin hemen hemen hiçbir şeyinden memnun olmadığını ortaya koydu.

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE MEVCUT DURUM S.O.S VERİYOR

Anket kapsamında milli eğitim sisteminin mevcut durumunu değerlendirmeleri istenen öğretmenlerin neredeyse tamamı mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti. Mevcut durumdan memnun olmayanların oranı yüzde 93.8 iken, memnun olanların oranı yüzde 6.2'de kaldı. Öğretmenlerin yüzde 71.1'i ayrıca mevcut eğitim sisteminin Türk toplumunun kimliğine ve kültürel gelişimine katkı sağlamadığını düşünüyor.

MAAŞLARDAN DA MEMNUN DEĞİLLER

Öğretmenlerin ekonomik açıdan da memnuniyetsizlik yaşadığı kaydedildi. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 66.8'inin 1001-2500 YTL arasında, yüzde 20.1'nin 824-1000 YTL arasında maaş aldığı, bu çerçevede her 5 öğretmenden birisinin 824-1000 YTL arasında ücret aldığı bildirilen ankete göre, öğretmenlerin yüzde 95.7'si gelirlerini yeterli bulmuyor.

ÖĞRETMEN SENDİKAL FAALİYETİ ANLAMLI BULMUYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 44.2'sinin bir sendikaya üye olduğu, yüzde 55.8'nin ise sendikaya üye olmadığı belirtilirken, sendikalara karşı güvensizliğin üye olmamada etkisinin yüksek olduğu vurgulandı. Buna göre öğretmenlerin yüzde 41'i sendikaların siyaset yaptığını düşündükleri için, yüzde 25.7'si de sendikal faaliyetlere inanmadığı için üye olmadığını söylerken, yüzde 10.6'sı da grev ve toplu sözleşme hakkı olmamasını gerekçe gösterdi.

Sendikalara ilişkin sorular kapsamında alınan ilginç yanıtlardan biri de sendikalı olanların azımsanamayacak bir kısmının üyeliklerine "arkadaş hatırını" gerekçe göstermesi. Buna göre, ankete katılan öğretmenlerden sendikalı olanların yüzde 23.7'si arkadaşını kıramadığı için üye olmuş.

ÖZEL OKULLARI DAHA BAŞARILI BULUYORLAR

Ankette, öğretmenlere göre özel okullar devlet okullarına oranla daha başarılı. Öğretmenlerin yüzde 58.4'ü özel okulları akademik açıdan daha başarılı görürken yüzde 41.6'sı da devlet okullarını başarılı görüyor.

Öğretmenler, devlet okullarında verimin arttırılmasına yönelik önerilerde de bulunurken en fazla ifade edilen öneri sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması oldu. Yüzde 37.7 oranında sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması durumunda verimin artacağı ifade edilirken, yüzde 21.8 oranında performansa dayalı ücretlendirmenin, yüzde 18.5 oranında da öğretmenlerin dershanelere gitmelerini önleyecek bir ücret artışının sağlanmasının verimi yükselteceği söylendi.

LİSELERİN 4 YILA ÇIKARTILMASI FAYDALI GÖRÜLMÜYOR

Öğretmenlerin liselerin dört yıla çıkartılmasını da faydalı görmüyor. Liselerin dört yıla çıkartılmasının fazla bir etkisi olacağını düşünmeyen öğretmenlerin oranı yüzde 28.6, "hiçbir katsısı olmayacağını, aksine ailelere yük getirir" diyenlerin oranı ise yüzde 28.1. İyi organize edilmesi halinde dershane yükünü ortadan kaldıracağını düşünen öğretmenlerin oranı ise yüzde 26.8 düzeyinde kaldı.

DERSHANEYE GİTMEYEN ÖSS'Yİ KAZANAMAZ

Eğitim ve öğretimin diğer sorunlarına ilişkin verilen yanıtlar ise şöyle:

"-Öğretmenlerin yüzde 73.3'ü öğrencilerin başarısının geçmiş yıllara göre azaldığı düşünüyor. Başarısızlık öğrencilerin ilköğretimden yetersiz gelmesinden kaynaklanıyor.

-Öğretmenlerin yüzde 62.8'i dershaneye ya da özel ders almayan öğrencinin ÖSS'yi kazanabileceğine inanmıyor. Okullardaki verilen eğitim ve öğretimin yetersizliği, velilerin telaşlığı ve çocukları üzerindeki aşırı istek ve beklentiler gerekçeler arasında.

-Öğretmenlerin yüzde 77.8'i Orta Öğretim Başarı Puanı'nın (OÖBP) ÖSS'ye girişte artırılmasının olumlu yönde etki yapacağını ve öğrencilerin okullara devamını artıracağını düşünüyor.

-Öğretmenlerin yüzde 73.6'sı toplumdaki itibarlarının iyi görmüyor

-Öğretmenlerin yüzde 75'i başöğretmen, uzman öğretmen gibi düzenlemelerin başarıyı artıracağını inanmıyor.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan anket sonuçlarını açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anketin öğretmenlerin sendikalara güvensizliğini de ortaya koyduğunun hatırlatılması üzerine Özcan, şöyle dedi:

"Sonuçta biz de kamu da bu sonuçtan ders almalı. Geçmişte sendikaların kendi işlerinin dışında başka işlerle uğraşması bu sonucu doğuruyor. Bir de mevcut kısıtlı yasa nedeniyle sendikaların öğretmene verebileceği hiçbir şey yok. Yine her şeyi hükümet veriyor. Bakanlıklar da çıkardıkları mevzuatlarda sendikaların görüşünü almıyor, sendikaları paydaş görmüyor. Ayrıca 10 yılda bir yaşanan darbeler memuru bir yere üyelik konusunda korkaklığa ve ürkekliğe itti" dedi.(ANKA)