Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM'de

Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM'de

Türkiye'nin, Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Taraf Olmasını Öngören Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na Gönderildi.

Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM'de

Türkiye'nin, Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olmasını öngören Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 13 Nisan 2005 tarihinde kabul edilen ve 14 Eylül-31 Aralık 2005 tarihleri arasında BM Merkezi'nde imzaya açılan Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, taraf devletlerde radyoaktif madde ve nükleer araçların dahil olduğu terörist eylemlerin önlenmesi, faillerinin kovuşturulması, cezalandırılması ve bu kişilerin iade edilmesine imkan tanıyor. Taraf devletler arasında işbirliğinin artırılmasını amaçlayan sözleşme, yasadışı bir biçimde ve kasten ölüme veya vücutta ciddi yaralanmaya sebep olma veya mülkte ya da çevrede maddi hasara yol açma niyetiyle radyoaktif maddeye sahip olmayı, radyoaktif cihaz imal etmeyi ve böyle bir cihaza sahip olmayı suç olarak tanımlıyor. Sözleşme, taraf devletlere bu suçları, ulusal hukuklarında cezai müeyyideye tabi suçlar olarak ihdas etme ve bu suçların ağır tabiatta olduklarını dikkate almak suretiyle, uygun cezalarla cezalandırma yükümlülüğünü getiriyor.

Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olmasının, Türkiye'nin görüş ve politikalarıyla uyumlu olacağı ve terörizmle mücadele amacıyla uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine hizmet edeceğinin düşünüldüğü ifade ediliyor.

(ZÇ-NÇ-Y)

Kaynak: İHA