Nükleer Santral Yasası, Genel Kurul'da kabul edildi

Nükleer Santral Yasası, Genel Kurul'da kabul edildi

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Görüşmelerde verilen bir önerge ile, alım garantisi olmaksızın nükleer santral kurulmasına talip olan şirketlere, bu kanunun diğer hükümlerine uymak kaydıyla yatırım yapmasına olanak sağlanıyor.

Nükleer Santral Yasası, Genel Kurul'da kabul edildi

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Görüşmelerde verilen bir önerge ile, alım garantisi olmaksızın nükleer santral kurulmasına talip olan şirketlere, bu kanunun diğer hükümlerine uymak kaydıyla yatırım yapmasına olanak sağlanıyor.

Meclis'te görüşülerek kabul edilen tasarıya göre, nükleer santral yapımının hukuki alt yapısının hazırlanması amacını taşıyor. Tasarıya göre, kamu şirketleri de söz konusu yasa kapsamında santral yapabilecekler. Bu amaçla, Bakanlar Kurulu tarafından santral kurmak, kurdurmak, işlettirmek ve üretilen elektriğin satışını yapmak üzere şirket kurulmasına karar verilebilecek. Bu kapsamda kurulacak şirkete özel sektör şirketleri talep ettikleri oranda ortak olabilecekler. Tasarıya göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun belirlediği standartlara uygun olan firmalar arasında bir yarışma düzenlenecek. Burada en belirleyici unsur ise şirketlerin 15 yıllık süre için önerecekleri fiyat ve miktar teklifleri olacak. Fiyat ve miktar çarpılarak kamu için en uygun teklifler kabul edilecek.

Kaynak: CHA