Not artırım beklentisi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'nin ekonomik reformlarını ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmesi halinde ülke notunun orta ve uzun vadede BBB'ye ve daha yukarıya çıkacağını düşündüklerini söyledi. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda

Not artırım beklentisi