Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam 2 - Haberler
Haberi Paylaş

  Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam 2

  Etkinlik.io - Haberler | Kültür Sanat
  Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam 2

  Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam eğitimi kasım ayında sizlerle...Gündelik hayatımız tasarım ürünleri ile biçimlendiği gibi, tasarımı belirleyen de çoğu zaman gündelik hayat pratikleridir.

  Nesnelerin İzinde: Gündelik Hayat, Tasarım ve Anlam eğitimi kasım ayında sizlerle...

  Gündelik hayatımız tasarım ürünleri ile biçimlendiği gibi, tasarımı belirleyen de çoğu zaman gündelik hayat pratikleridir. Gündelik hayatı, ideolojik olanın ortaya çıktığı bir mecra olarak tanımlarsak, tasarım ürünlerinin kendileri de birer temsil nesnesine dönüşürler (Lefebvre 1998). Her ürün biçimlendirildiği toplumsal üretim ve tüketim dinamiklerinin birer simgesidir de aynı zamanda. Görsellik ve görsel kodlar üzerinden işleyen bu yapı, nesnenin oluştuğu zaman ve mekan bağlamı değiştiğinde nesnenin temsil gücünün daha net bir biçimde ortaya çıkmasını sağlar. Bu sebeptendir ki nesneler sergilere konu olur, incelenir ve izleyicileriyle bir diyalog oluştururlar. Yaratıcı faaliyetin sınırlarının genişlediğini, tasarımın eskiden beri çok önemli iki önemli unsuru olan "yapma"nın ve "düşünme"nin başka alanlara yayıldığını izliyoruz. Böyle bir ortamda tasarımcıların, üreticilerin, kullanıcıların rolleri de değişmekte. Epeydir tüm bu aktörleri, tasarım nesnelerinin de dahil olduğu bir ilişki ağı içinde düşünmek ve tartışmak gerektiği söyleniyor (Latour 2008). Bugün bu ilişkiler ağının da görünür ve izlenebilir olduğu bir ortamda, tarihi, sosyal, ekonomik ve kültürel altyapısıyla zaten başlı başına bir "ağ" olan İstanbul'da tasarım ve nesneleri temsil kavramı üzerinden tartışmaya açmak istiyoruz.

  Lefebvre, Henri. 1998. Modern Dünyada Gündelik Hayat. çev. Işın Gürbüz. İstanbul: Metis

  Latour, Bruno. 2008. Biz Hiç Modern Olmadık: Simetrik Antropoloji Denemesi. çev. İnci Uysal. İst: Norgunk

  10 Kasım, Perşembe

  Saat: 18.30-20.30

  İstanbul Tasarım Haritası [Bir Temsil ve Analiz Aracı Olarak Görsellik]

  11 Kasım 2016, Cuma

  Saat: 18.30-20.30

  Tasarım, Gundelik Hayat ve Anlam: [Nesneleri Konu Alan Sergiler Üzerinden Bir Okuma]

  17 Kasım, Perşembe

  Saat: 18.30-20.30

  Günümüzde Görme Biçimleri ve Tasarım [John Berger'den bu yana Değişen "Görme Biçimleri" ve Tasarım İlişkisi]

  18 Kasım 2016, Cuma

  Saat: 18.30-20.30

  Tasarım Düşüncesi ve Değişen Tasarım/Tasarımcı Tanımları ["Design Thinking" Kavramı Üzerinden Tasarımcı, Girişimci, Kullanıcı Rolleri Üzerine Düşünmek]

  Konuşmacı hakkında: Şebnem Timur Öğüt 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. 1996'da yüksek lisans, 2001 yılında da doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden aldı. ODTÜ EÜTB'de araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 2002 yılında TÜBA bursu ile University College London, Antropoloji Bölümü Maddi Kültür Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Halen İTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Araştırma alanları, göstergebilim, maddi kültür ve görsel kültür çalışmaları ekseninde tasarım ve özellikle kültürel olgular olarak nesnelerdir.

  Etkinlik.io - Son Dakika Haberleri
  /beğendim
  /alkışladım
  /beğenmedim
  /güldüm
  /üzüldüm
  /sinirlendim
  /şaşırdım
  500