Mükelleflerin çapraz vergi denetimine katkısı

V.U.K’nun 148 ve 149’uncu maddelerinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 256 numaralı V.U.K genel tebliği ile bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler bir kişiden satın aldıkları mal ve/veya hizmetleri KDV hariç olmak üzere belirli tutarı aşması halinde, Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin bildirim (Form B) verme zorunluluğu getirilmişti.

Mükelleflerin çapraz vergi denetimine katkısı