Muhtasar beyanname verme süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin aylık ve Ocak-Mart 2006 dönemine ilişkin üç aylık muhtasar beyanname verme süresini, gelir vergisi tarifesinde yapılan son değişikliğin tereddüde yol açtığını gerekçe göstererek 24 Nisan’a kadar uzattı.

Muhtasar beyanname verme süresi uzatıldı