Muhalefetten ağır eleştiri

Muhalefetten ağır eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelere başlandı.

Muhalefetten ağır eleştiri

Kaynak: Hürriyet