Muğla- Kültür Yolu Projesi
Haberler » Güncel » Muğla- Kültür Yolu Projesi - Haber

Muğla- Kültür Yolu Projesi

Muğla Valiliğinin önderliğinde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonuyla Yatağan Kaymakamlığı ve Yatağan Belediyesinin girişimleri ile başlamıştır.

Muğla- Kültür Yolu Projesi

Jeopark Alanı araştırması çalışmaları 2000 yılına kadar uzanmaktadır. Kültür turizmi potansiyeli açısından Ülkemiz, özellikle ilimiz sahip olduğu coğrafi konum sebebiyle dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmış, ev sahipliği yapmış olduğu bu uygarlıklardan bu güne kadar yaşattıkları yanında bugün de sahip olduğu kültürel, tarihi zenginliklerle dikkat çekmektedir.

İlimizin en önemli turizm faaliyeti olan deniz turizminin yılın belli dönemlerine bağlı olarak yürütülmesi, mevcut turizm potansiyelinin farklılaştırılarak on iki aya yayılmasını zorunlu kılmaktadır. Proje ile deniz turizmi yanında kültürel değerleriyle ön plana çıkan bölgenin bir taraftan tanıtılması ile mevcut değerlerin artı değere dönüştürülmesi diğer taraftan ise turizmin etkisi ile yok olan somut olmayan kültürel değerlerin yaşayabilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Üç Belde ve 20 köyü içine alan yol üç bölüm olarak incelenmiştir.

Kültür yolu, ulusal düzeyde tanınan ormancı türküsünün ortaya çıkmış olduğu Belen Kahvesinden başlayarak yol üzerinde bulunan ve günümüzde halen ayakta olan Belen Değirmeni ve mimari ve geleneksel kültürün yaşatılmaya devam ettiği, aynı zamanda Osmanlı mimari örneklerinin de bulunduğu Beldesinden geçerek Stratonikeia yerine kadar devam eden alanı içermektedir.

Stratonikeia ören yerinden Turgut Beldesi Lagina Ören yerine kadar devam eden alan ise Kutsal Yol olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın temelinde yatan ise Lagina ile Stratonikeia ören yeri arasında bulunan yolun antik dönemde de kutsal yol olarak bilinmesidir. Kutsallığı ise Lagina'nın ay tanrıçası Hekate için inşa edilmiş bir kutsal alan olmasından ileri gelmektedir. Bu bölgenin diğer bir özelliği ise antik dönemden günümüze kadar yerleşimin devam etmiş olması ve halen içerisinde yaşamın devam ediyor olması olup bu nedenle ev sahipliği yapmış olduğu tüm uygarlıkların izlerini taşıyor olmasıdır.

Jeopark yolu olarak tanımlanan alan ise Lagina ören yerinden başlayarak Katrancı köyünden devam eden ve Aydın yoluna kadar devam eden alanı içermekte olup asıl özelliği jeolojik özelliklerinin ve topografik özelliklerinin dikkat çekiyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Kültür yolu ve Kutsal Yol daha çok yürüyüş, bisiklet ve fayton ile gezilmesi planlanan bir bölge olmakla beraber Jeopark yolu araç ile de gezilebilmektedir. Termal kaynağı bulunan Bozüyük Beldesi ve özellikle Katrancı Köyü ahşap mimari özellikleri, geleneksel kültür özellikleri ve bozulmamış ekolojisi nedeni ile konaklamaya da uygun bir bölge olarak değerlendirilmektedir.

Proje ile deniz turizmi yanında tarihi kültürel özelliklerinin de artı değere dönüşmesi sağlanacak ve özellikle söz konusu güzergahlar üzerinde bulunan yerleşimler üzerinde yaşayan vatandaşlara istihdam alanı sağlanacak, bunun yanında güzergah üzerinde bulunan tarihi doku, ekolojik yapı ve geleneksel kültürün yaşatılması için farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bölgede faaliyet gösteren tur operatörleri ve seyahat acentaları davet edilerek kültür yolu , kutsal yol ve jeopark alanının tanıtımı yapılacak, alanla ilgili kurulacak olan web sitesi ve oluşturulacak tanıtıcı materyal de projenin uluslar arası düzeyde tanıtımı sağlanacaktır.

Proje alanı 3 belde ve 20 yi aşkın köyü içine alması nedeniyle, çok geniş olduğundan alt yapı çalışmaları aşama aşama yapılmakta, Proje'ye ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler görev alanları dahilinde teknik ve maddi destek sağlamaktadırlar.

Kültür yolu güzergahındaki mevcut yolların iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Kültür yolu güzergahında Belen Kahvesi ile Bozüyük Beldesi arasında bulunan orman yolu ve etrafında mesire yeri, çeşme, seyir terası yapımı çalışmaları tamamlanmıştır.

Alanda üzerinde titizlikle çalışılması gereken jeotermal kaynakların yanında ören yerleri, camii, türbe, köprü, sarnıç, kaya resmi gibi kültür varlıkları mevcuttur. Jeopark Yolu kapsamındaki Gökbel Vadisinde kilise kalıntılarının bulunduğu alandaki 3 adet taşınmazın kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış, tapu işlemleri sürdürülmektedir. Kültürel özelliklerini koruyarak bugüne kadar getirmiş belde ve köylerde folklor araştırmacıları tarafından gelenek, mutfak kültürü, el sanatları konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Proje alanı şu andaki haliyle de oldukça ilgi çekici ve gezilebilir durumdadır.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler