Motorin, otogaz ve LPG'ye zam

Motorin, otogaz ve likit petrol gazının (LPG) rafineri çıkış fiyatlarına zam yapıldı. Zammın, pompa fiyatlarına motorinde yüzde 2,9, otogazda yüzde 2,1, LPG'de 2,4 oranında yansıması

Motorin, otogaz ve LPG'ye zam