Milli Piyango İdaresi Lisans Hakkı İhale Süreci

Milli Piyango İdaresi Lisans Hakkı İhale Süreci

Milli Piyango İdaresi Lisans Hakkı İhale Süreci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “6 Mayıs Cuma günü Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları lisans hakkı ihalesinin ilanına çıkmayı planlıyoruz.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "6 Mayıs Cuma günü Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları lisans hakkı ihalesinin ilanına çıkmayı planlıyoruz. Yine çıkacağımız bu ilana bağlı olarak 5 Ağustos 2016 tarihinde de teklifleri almayı planlıyoruz. Bu ihale ile lisans hakkı 10 yıllığına devredilecektir. Satış gelirleri üzerinden yüzde 18 KDV düşüldükten sonra hasılatın yüzde 25'i lisans sahibi payı, yüzde 59'u ikramiye, yüzde 10'u şans oyunları vergisi, yüzde 3'ü Milli Piyango İdaresi payı ve yüzde 3'ü kamu payı olarak dağıtılacaktır" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Milli Piyango İdaresi Lisans Hakkı İhalesi'nin yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Ağbal, "1986 yılından 2003 yılına kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda sadece 8 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi. 2002 Kasım'dan bu güne kadar yapılan özelleştirme gelirleri neticesinde 59 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi. Önceki dönemde karşılaştırıldığında olağanüstü durumda Türkiye'de özelleştirme durumları artış gösterdi. Bunun en önemli sebebi ekonomi ve siyasette sağlanan istikrar, güven ortamı ve Türkiye ekonomisine olan inançtır. 2003 yılından günümüze kadar özelleştirme uygulamaları sonucunda özelleştirme fonundan hazineye 40.6 milyar dolar kaynak ayrıldı. Özelleştirme uygulamaları neticesinde hazinenin finansmanı içinde önemli bir gelir sağlanmış oldu. AK Parti hükümetleri olarak özelleştirmeye hiçbir zaman bir gelir kaynağı olarak bakmadık. Özelleştirme programımızın temel amacı serbest piyasa ekonomisi içerisinde özel sektör öncülüğünde bir ekonomik yapının oluşturulması ve bu çerçevede devletin asli görevlerine odaklanmasıdır. Hükümetlerimiz döneminde hızlanan ve kararlılıklı sürdürülen özelleştirme uygulamaları ile iletişim, rafineri, petrol kimya, çimento, yem sanayi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtım, turizm gibi üretim birimleri tamamen özelleştirildi ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi. Elektrik dağıtım sisteminin 21 bölgeye ayrılarak özelleştirilmesi ile özel sektör eliyle kamudaki döneme göre çok daha fazla yatırım gerçekleştirildi. Halkbank, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, PETKİM, Türk Telekom gibi şirketlerin halka arzı ile sermayenin tabana yayılması ve bu yolla doğrudan uluslar arası sermaye girişi ile sermaye piyasalarının derinlik kazandırılmasına önemli bir katkı sağlanmıştır. Limancılık sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Türkiye Denizcilik Limanlarının özelleştirilmesi ile kapasite kullanım oranlarında artışlar sağlandı" diye konuştu.

"2015 YILI BİLET SATIŞ VE DİĞER GELİRLERİ TOPLAMI YAKLAŞIK 2.5 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Milli Piyango İdaresine ait olan şans oyunları lisans hakkının tekrar ihaleye çıkılmak suretiyle özelleştirilmesinde önemli bir aşamaya geldiklerinin altını çizen Ağbal, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sektörün niteliği gereği özelleştirme sonrası dönemde büyük önem taşıyan güven ve şeffaflık ilkesinin her aşamada korunması bizim açımızdan son derece önemlidir. Milli Piyango İdaresi 1939 yılında kurulan, şans oyunlarını düzenleme konusunda lisans hakkına sahip bir kamu kuruluşudur. Milli Piyango İdaresince 6 adet şans oyunu düzenlenmektedir. Milli Piyango İdaresinin 2015 yılı bilet satış ve diğer gelirleri toplamı yaklaşık 2.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutardan 600 milyon lira vergi olmak üzere kamuya 1.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Milli Piyango İdaresi, şans oyunlarının satış gelirleri yüzde 63'ünü sayısal oyunlarından, yüzde 28'ini milli piyango oyunundan ve yüzde 9'unu hemen kazan oyunundan sağladı. Milli Piyango İdaresinin 10 bini piyango ve hemen kazan, 5 bini sayısal bayisi olmak üzere yaklaşık 15 bin bayisi bulunmaktadır. Ayrıca 6 sanal bayi aracılığıyla milli piyango bileti satışı gerçekleştirilmektedir."

Şans oyunlarının 10 yıllık lisans hakkının verilerek özelleştirilmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Ağbal, "Bu kapsamda bu güne kadar yeni ihale sürecine hazırlık olmak üzere yerli-yabancı yatırımcılar ile görüşmeler yapıldı. Şans oyunları lisansının verilmesine ilişkin yönetmelikte gerekli iyileştirme ve düzeltmeler yapıldı. Özelleştirme işlemine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıkarıldı. İdari ve teknik şartnameler ile taslak lisans sözleşmesi yeniden hazırlandı. Değerleme ve ihale komisyonu kuruldu. Söz konusu komisyon tarafından lisans değerleme çalışması yapıldı. En son olarak da Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulunda yapılan lisans değerlemesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Böylelikle ihale sürecini başlatacak olan ilan aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 6 Mayıs Cuma günü Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları lisans ihalesinin ilanına çıkmayı planlıyoruz. Yine çıkacağımız bu ilana bağlı olarak 5 Ağustos 2016 tarihinde de teklifleri almayı planlıyoruz. İlan aşamasına geldiğimiz özelleştirme sürecinde yatırımcıların görüşlerini de dikkate almak suretiyle gerek yönetmelik, gerek diğer dokümanları da yaptığımız iyileştirmeler sonucunda daha fazla yatırımcının ihaleye katılmasını bekliyoruz. Bu ihale ile lisans hakkı 10 yıllığına devredilecektir. Satış gelirleri üzerinden yüzde 18 KDV düşüldükten sonra hasılatın yüzde 25'i lisans sahibi payı, yüzde 59'u ikramiye, yüzde 10'u şans oyunları vergisi, yüzde 3'ü Milli Piyango İdaresi payı ve yüzde 3'ü kamu payı olarak dağıtılacaktır. Tahsil edilecek lisans bedeninin yanı sıra satış gelirlerindeki artışa bağlı olarak kamuya 10 yıllık süreçte düzenli ve önemli bir kaynak sağlanmış olacaktır. Önceki ihale şans oyunlarına ilişkin imtiyaz hakkının ihalesi şeklinde yapılmıştı. Danıştay, ihale konusu lisans hakının mevzuata göre imtiyaz sözleşmesi kapsamında olmadığını belirlerdi. Yeni çıktığımız lisans hakkı ihalesi imtiyaz sözleşmesi ihalesi değil, özel hukuk sözleşmesi ihalesi olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı.

"YENİ OYUNLARIN ONAY SÜRELERİ KISALTILDI"

Yeni ihale çerçevesinde yönetmelik ve şartnamelerde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgi veren Ağbal, şöyle devam etti:

"Milli Piyango İdaresinin lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyeceği ve ayrı bir lisans veremeyeceği hususu yönetmelikte açık bir şekilde belirlendi. Aynı oyun için günde bir kez çekiliş hakkı vardı, yeni ihalede 2'ye çıkartıldı. Reklam ve promosyon harcamalarına ilişkin iyileştirmeler yapıldı. Yeni oyunların onay süreleri kısaltıldı. İhaleyi alan firmanın vadeli ödeme seçeneğini seçmesi halinde peşinat tutarı yüzde 20 olarak belirlendi. Şirket hisse senetlerine rehin hakkı getirildi. Lisans sözleşmesinin feshi ile ilgili hususlarda daha açık ve net bir şekilde düzenlenerek kamu ve yatırımcıların sorumluluklarının sınırları çizilmiş oldu. Bütün bu değişiklikler hem yatırımcının ihaleye katılma isteği noktasında ciddi bir destek verecek hem de önemli ve büyük bir ihale olduğu için finansman arayışı noktasında ihaleye katılacak firmalar için finansmana erişim, finansman kolaylığı noktasında önemli kolaylıklar getirmiş oluyoruz."

"MİLLİ PİYANGO İHALESİNE YETERLİ DÜZEYDE KATILIMIN OLMASINI BEKLİYORUZ"

İhaleye katılacak yatırımcılarda aranan yeterlilik kriterleri hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

"Mali yeterlilik kriterleri ihaleye girecek firmalar için 2014 ve 2015 yılları için toplam varlıklarının en az 250 milyon dolar, toplam öz kaynaklarının ise en az 150 milyon dolar olması gerekmektedir. Teknik yeterlilik kriterleri ise en az 2 bin adet terminal ağı üzerinden şans oyunları veya benzer işlerin en az 2 yıl süre ile operatörlüğünün yapılması, en az bir çevrimiçi bir oyun tertip etmiş olması ve 2 yıllık dönemde 2 milyar dolar hasılat yapılmış olması gerekiyor. Katılımcıların teknik yeterlilik konusunda belirtilen şartları sağlayamamaları durumunda operatörlük hizmeti alımı yolu ile istenilen teknik yeterliliğe ilişkin şartlar sağlanabilecektir. Bu durumdaki katılımcıların, operatörlük hizmeti alımına yönelik sözleşmeyi veya sözleşmeyi imzalayacak taahhütnameyi ön yeterlilik için istenilen belgeler ile birlikte vermeleri gerekmektedir. Bütün bu yapılan düzenlemeler neticesinde Milli Piyango ihalesine yeterli düzeyde katılımın olmasını bekliyoruz. Şans oyunları sektörünün gelişimi de dikkate alındığında Milli Piyango İdaresine ait şans oyunları özelleştirme ihalesinin yatırımcılar için ciddi bir yatırım fırsatı olduğunu belirtmek isterim. Yeni dönemde Milli Piyango İdaresi herhangi bir şans oyunu tertipleyemeyecek ancak lisans hakkı devredilen işletmenin faaliyetleri üzerinde sözleşmeden kaynaklanan denetim görev ve sorumluluğunu yerine getirecektir. Bu sözleşme sonunda lisans hakkı devrini alan firma bütün operasyonlarını Milli Piyango İdaresi'nin denetiminde ve gözetiminde yürütecektir.

Lisans hakkının devrinin süresine ilişkin yaptığımız çalışmalarda süreye ilişkin farklı alternatifler konuşuldu ancak yaptığımız değerlendirmede sürenin 10 yıl uygulanmasının daha uygun olacağını değerlendirdik Yeni çıktığımız ihale de önceki ihale gibi dolar cinsinden ihaleye çıkıyoruz. Ancak yatırımcı önceki ihalede olduğu gibi ihale işlemi tamamlandıktan sonra ödemeyi dolar veya TL cinsinden ödemek için seçim hakkına sahip. Bu hakkın ihale sonrası hemen belirleyecek ve bu çerçevede hem peşin ödeme konusunda hem de yapacağı ödemenin birim cinsinden belirlemiş olacak."

Yeni dönemde Milli Piyango İdaresinin onayına sunulmak suretiyle oyun sayısının da arttırılabileceğine dikkat çeken Ağbal, "Ama her yeni oyunun oynanma koşulları Milli Piyango İdaresi'nin onayına tabı olacaktır. Her oyunda bir yerine 2 çekiliş yapma hakkı da doğacaktır. Bu işletmenin elde edeceği hasılatı arttıran, işletme açısından önemli bir gelir sağlayacak düzenlemedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title