Milli Gelir Rakamları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım, avcılık ve ormancılık ile balıkçılığın, ilk 3 ayda yüzde 4,56 ile imalat sanayinden, ticaretten, inşaattan, madencilikten fazla büyüyerek ülke ekonomisine büyük katkı...

Milli Gelir Rakamları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım, avcılık ve ormancılık ile balıkçılığın, ilk 3 ayda yüzde 4,56 ile imalat sanayinden, ticaretten, inşaattan, madencilikten fazla büyüyerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ilk üç ayda (Ocak-Şubat-Mart 2012) tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 4,5, balıkçılıkta yüzde 4,8 büyüme olurken, imalat sanayinde yüzde 2,7, toptan ve perakende ticarette yüzde 0,9, inşaatta yüzde 2,8 büyüme, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,6 gerileme meydana geldiği belirtti.

Bayraktar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 1. dönem 2012 verilerine göre, yurtiçi hasılada yüzde 3,2 büyümeye karşın, tarımdaki büyümenin yüzde 4,5'i aşmasının, tarımın ekonomiye olumlu desteğinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı. İlk üç ayda yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla 329 milyar 20 milyon lira olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 3,2 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde tarım, avcılık ve ormancılık yüzde 4,5, balıkçılık yüzde 4,8 büyüdü. Tarım, avcılık ve ormancılıkta 13 milyar 91 milyon 928 bin liralık, balıkçılıkta 928 milyon 749 bin liralık yurtiçi hasıla elde edildi. Tarım, avcılık ve ormancılık ile balıkçılığa bir bütün olarak bakıldığında büyüme hızı yüzde 4,56'yı buldu.

İlk üç ayda imalat sanayi yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı yüzde 8,4, inşaat yüzde 2,8, toptan ve perakende ticaret yüzde 0,9, oteller ve lokantalar yüzde 2, mali aracı kuruluşların faaliyetleri yüzde 4,8, konut sahipliği yüzde 1,8, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 7, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik yüzde 3,3, eğitim yüzde 4,5, sağlık işleri ve sosyal hizmetler yüzde 4,4, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri yüzde 0,8, eviçi personel çalıştıran hane halkları yüzde 6,1, dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri yüzde 4,8, vergi-sübvansiyon yüzde 2,6 büyüdü. Tek gerileme yüzde 0,6 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe oldu."

Bayraktar, GSYH'deki yüzde 3,2 büyümeye karşın, tarımdaki büyümenin yüzde 4,5'i aşmasının, tarımın ekonomiye olumlu desteğinin devam ettiğini gösterdiğini bildirerek, "Sanayiden, kış aylarında yaklaşık 750 bin, yaz aylarında 2 milyonun üzerinde, 5,4 ile 6,7 milyon arasında istihdam sağlayan tarım, dünyanın ekonomik kriz yaşadığı bir ortamda ülkemize hem üretimde, hem de ihracatta, hem de istihdamda yeri doldurulamayacak katkı vermektedir" dedi. - ANKARA