MİKDAT KADIOĞLU HABERLERİ

Mikdat Kadıoğlu Haberleri

Mikdat Kadıoğlu haber, Mikdat Kadıoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mikdat Kadıoğlu - 1.10.2016
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri"
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç.
Mikdat Kadıoğlu - 30.9.2016
Eyüp Belediyesi'ne İki Ödül Birden
Jüride İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç.
Mikdat Kadıoğlu - 15.6.2016
Havası En Kirli İlçe"Ye Doğal Gaz
En kirli havaya sahip ilçe olarak belirlenmişti İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da Keşan ilçesindeki hava kirliği için, "Türkiye'de en yüksek hava kirliliği Keşan ilçesini işaret ediyor.
Mikdat Kadıoğlu - 5.5.2016
Van'da "Deprem Farkındalığını Geliştirme Sempozyumu"
"Depremlerde insanların beklediği bir şey var muhataplarından, 'Biz size güvenebilecek miyiz?' Bunu sizden bekliyorlar. Siz bu imajı verirseniz hiçbir sorun kalmıyor." diyen Battal, şöyle devam etti: "Biz bu güveni verince, insanlar güvenmeye başladı. Hiçbir öğrencimizi bir yere göndermemek, ayakta kalmamızda mihenk taşımız oldu. 20 bin civarındaki öğrencilerimizin hiçbiri mağdur olmadı. Kendi evimizi yurt yaptık. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrencilerimizle yurtlarda kaldık ve onlara o güveni verdik. 26 yıldır Van'dayım. 24 Mart döneminde gördüğüm soğuğu hiçbir zaman görmedim. Ama en son öğrencimizi yerleştirene kadar da bir yere gitmedik. O dönem yaşadığım zevki, hiçbir zaman yaşayamayacağım. Ondan sonra eve gittiğimde rahat uyuyabildim." "En kötü senaryo, Marmara'daki hattın boydan boya kırılması" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise sunumunda, İstanbul'da büyük bir deprem beklediklerini söyledi.
Mikdat Kadıoğlu - 8.9.2015
Medya ile Bilim Kafesi" Toplantısı
Levent'teki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülüm Tanırcan, Japonya-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı yetkilileri yetkilileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu katıldı.
Mikdat Kadıoğlu - 13.5.2015
Japon Uzman Bursa'da Marmara Depremini Anlatacak
MARMARA DEPREMİNİ MASAYA YATIRILACAK Zirvenin en önemli oturum başlıklarından biri ise Nepal depremi ile yeniden gündeme gelen olası Marmara Depremi ve tsunami felaketi senaryolarının masaya yatırılacağı, 'Akıllı Belediyecilik ev Etkin Afet Yönetimi' olacak.  Türkiye ve Japonya İşbirliğinde Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Afet Riskinin Azaltılması Projesi'nin (SATREPS) başında bulunun Nagoya Üniversitesi Afet Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda da zirve için Türkiye'ye geliyor.  Açılışını Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yapacağı zirvenin ilk günü gerçekleştirilecek 'Etkin Afet Yönetimi' başlıklı oturumda konuşacak olan Kaneda, Marmara Denizi dibinde son dönemde yaşanan sismik hareketlerin boyutlarını, rakamlarla açıklayacak. Kaneda, felaketin önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik, Bölgesel Felaket Önleme Toplulukları oluşturulmasına yönelik atılması gereken adımları da kamuoyu ile paylaşacak. Aynı oturumda İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Mahmut Baş ile İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da birer sunum yapacak.
Mikdat Kadıoğlu - 13.5.2015
Akıllı Belediyecilik Zirvesi, Yarın Bursa'da Başlayacak
Aynı oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Mahmut Baş ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da sunum yapacak.
Mikdat Kadıoğlu - 13.5.2015
Akıllı Belediyecilik Zirvesi, Yarın Bursa'da Başlayacak
Aynı oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Mahmut Baş ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da sunum yapacak.
Mikdat Kadıoğlu - 15.1.2015
En Yetkili İsimlerden Türkiye'nin DEPREM Gerçeği!
İTÜ Vakfı Dergisi 66. sayısında yine önemli bir konuya, Türkiye'nin DEPREM gerçeğine odaklanıyor. Çok sayıda bilim insanı ve uzmanın değerli görüşleriyle katkıda bulunduğu bu sayıda yer alan yazıların, depremle ilgili farklı bilim dallarının ve farklı kurumların mensupları tarafından yazılmış olması konuya geniş bir bakış açısı getiriyor. Seçkin üniversitelerimizin öğretim üyeleri ve araştırmacılarının yanı sıra, ilgili kamu kuruluşlarının, meslek odalarının, yerel yönetimlerin araştırmaları ve deneyimleri bu sayıda toplanıyor. Kadim çağlardan günümüze güncelliğini hiç yitirmeyen, 526 Antakya depreminden 2011 Van depremine, ülkemizin defalarca maruz kaldığı ve yüzbini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği DEPREM gerçeği ve günümüzdeki durum İTÜ Vakfı Dergisi'nin 66 sayısında şu ana başlıklar altında sunuluyor: "KÜÇÜK KIYAMETTEN BÜYÜK TRAJEDİYE" 1509 İstanbul depremi kayıtlarda "küçük kıyamet" olarak geçmektedir. Olası bir İstanbul depreminin ülkemiz için "büyük trajedi" olacağı ifade edilmektedir. Anadolu coğrafyası, "küçük kıyamet"ten "büyük trajedi"ye yol almaktadır. Bu gerçek bizleri tek bir soruyla karşı karşıya bırakmaktadır: Ülkemizde yapılaşma ve kentleşme deprem gerçeğiyle uyumlu mudur? İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, dergideki bu makalesinde özet olarak 'yapı denetimi' nin önemine dikkat çekerek şunların altını çiziyor: "Mesleğimizin medeniyetlerin yapıcısı ve taşıyıcısı olduğu gerçeği ile kamu yararı ilkesinin yan yana geldiği zemin, insan odaklı yatırımların, yaşanabilir kentlerin, güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın garantisidir. Depremin yıkıcı etkisi ancak ve ancak böyle bir yaklaşımla ortadan kaldırılabilir. Aksi halde 'büyük trajedi'yi önlemek mümkün olmayacaktır." "DEPREM TEHLİKESİ AÇISINDAN EN SICAK NOKTA İSTANBUL" İstanbul'daki potansiyel deprem tehlikesi konusunda kapsamlı bir çalışma yapan B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Semih Ergintav, İTÜ Maden Fakültesi'nden Doç. Dr.Ziyadin Çakır ve YTÜ İnşaat Fakültesi'nden Doç. Dr.Uğur Doran'ın makalesinde İstanbul depremine dikkat çekilerek şunlar belirtiliyor: "Marmara Denizi'nin içinden geçen ve bugüne kadar birçok çalışmada deprem tehlikesinin yüksek olduğu öngörülen fay sistemleri üzerindeki gerilme birikimleri ilk defa doğrudan ölçülmüştür. Elde edilen sonuçları, saygın jeofizik dergilerinden biri olan Geophysical Research Letters dergisinde 2014 yılında geniş bir araştırmacı katkısıyla yayınladığımız çalışmada bölgedeki fayların davranışı sorgulanmış, başta İstanbul ve çevresi olmak üzere Marmara Bölgesinde yapılacak tüm risk çalışmalarına doğrudan girdi sağlanmıştır… Bulgular, Marmara'daki en sıcak noktanın İstanbul kıyılarına yaklaşık 8 km uzakta bulunan Adalar kolu olduğunu göstermektedir. Bu kol üzerinde ölçülen gerilme birikimi, M>7 büyüklüğünde bir depreme ait enerji açığa çıkmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. "İSTANBUL DEPREM SENARYOLARI" Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği Başkanı olan Prof. Dr Atilla Ansal da makalesinde Avrupa Altıncı Çerçeve Programı 'Depremler ve Heyelanlarda Zarar Azaltma Araştırma Projesi, Kentsel Deprem Hasar Senaryoları ve Hasar Modelleri Projesi Grubu' tarafından İstanbul için yapılmış deprem senaryoları çalışmalarından ve daha sonra bu konuda yapılmış diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları özetliyor. Ansal, makalesinde yerel yönetimlere düşen sorumluluk konusuna da dikkat çekiyor: "Depremlerin önceden belirlenmesi mümkün olmamakla beraber deprem hasarlarına karşı alınacak tedbirlerle maddi kayıpların düşük seviyelere indirilmesi mümkündür. Bu açıdan yerel kent yöneticilerine, kentsel planlama ve arazi kullanımında öncelikli alanların belirlenmesi görevlerinin yanı sıra yapılacak her türlü mühendislik yapısının hem projelendirme hem de inşaat aşamasında denetimi konusunda önemli görevler düşmektedir." "DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMLERİ İLE KAYIPLAR ÖNLENEBİLİR" Dergide dikkat çeken bir başka makale ise deprem erken uyarı sistemleri ile ilgili. B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Pınar, Prof. Dr. S.Ümit Dikmen, Prof. Dr. Mustafa Erdik tarafından kaleme alınan makalede ,erken uyarı sistemine yapılacak üç-beş milyonluk yatırım sayesinde büyük depremlerde oluşabilecek milyarlarca liralık zararın yanında can kayıplarının da önlenebileceğine dikkat çekiliyor. İstanbul'a kurulan 'Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi' hakkında ayrıntıların yer aldığı makalede sistemin çalışma yöntemine ilişkin şu bilgiler veriliyor: "Hasar yaratabilecek bir depremle ilgili uyarı sinyali, deprem kaynak parametrelerine ve etkilenecek konumun koordinatlarına bağlı olarak saniyeler öncesinden verilebilmektedir. Bir deprem olduğunda yer hareketi dağılım haritası ve hasar dağıtım haritası otomatik olarak oluşturulmakta ve İstanbul Valiliği Deprem Araştırma Enstitüsü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne ve Birinci Ordu Komutanlığı'na eş zamanlı olarak gönderilmektedir." "İNSANLAR NASIL ENKAZ ALTINDA KALMAZ ?" Afet Yönetimi deyince akla gelen önemli isimlerden olan Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu ise dergideki makalesinde afet yönetiminin önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: "Afet yönetiminin amacı 'insanları nasıl enkaz altından kurtarırız' değil, 'insanlar nasıl enkaz altında kalmaz?' diye çalışmaktır.
Mikdat Kadıoğlu - 7.1.2015
Soğuk Hava ve Kar Twitter'i Isıttı
KADIOĞLU'NDAN "ÖZEL SORU SORMAYIN" RİCASI İstanbul'da beklenen kar yağışının gecikmesi , Özellikle İstanbullu kullanıcıların ünlü meteoroloji uzmanlarının hesaplarını daha yakından takip etmesini sağladı. Twitter aracılığı ile ünlü Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na gelen sorular, ünlü uzmanı da isyan ettirdi.
Mikdat Kadıoğlu - 26.11.2014
Çağlar: Sivas'ta Deprem Sigortalama Oranı Çok Düşük
    DASK tarafından düzenlenen DASK Anadolu Buluşmaları’nın Balıkesir ve Erzurum’dan sonraki durağı Sivas oldu. Deprem bilincinin artırılması için düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen panelde depreme hazırlıklı olmanın ve zorunlu deprem sigortasının önemi üzerinde durulurken, panelden sonra öğrencilere deprem ve zorunlu deprem sigortası eğitimi verildi. Panelde Sivas’ta 130 bin konutun sadece 37 bininin sigortalı olduğu kaydedildi. AFAD ekipleri de panel sonrası bir gösteri yaptı.     DASK Yönetim Kurulu Üyesi Can Akın Çağlar Sivas’ın zorunlu deprem sigortalılık oranını değerlendirdi. Sivas’ta sigorta sayısının çok düşük olduğuna değinen Çağlar, şunları söyledi: "Sivas’ın bazı ilçelerinin birinci ve ikinci derece deprem risk bölgesinde yer alıyor. Diğer ilçeler ise üçüncü ve dördüncü deprem risk bölgelerinde. Topraklarının büyük bir kısmının deprem riski barındırdığı Sivas ilimizde zorunlu deprem sigortasını yaptıranların oranı yüzde 29. Hem Türkiye’nin hem de İç Anadolu Bölgesi ortalamasının altında kalan Sivas’ta sigortalılık oranlarının çok daha yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle ev sahiplerini deprem riskine, alınması gereken önlemlere ve deprem sigortasının önemine ilişkin olarak daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ülke geneline yönelik diğer faaliyetlere ek olarak DASK Anadolu Buluşmaları adı altında yaptığımız yerel faaliyetlerle bunu sağlamayı amaçlıyoruz."     Sivas Valisi Alim Barut ise şehrin deprem bölgesinde bulunan konumunu değiştirilemeyeceğini depremin değil binaların öldürdüğü dikkate alınırsa bunun yerine yapı alışkanlığının değiştirilebileceğini söyledi. 1999 depreminden sonra yapı kalitesinin artırıldığını kaydeden Barut, afet sonrası devletin binaları yapmasının beklendiğini artık kişilerinde tedbir alması gerektiğine vurgu yaptı.     Belediye Başkan Vekili Naci Süha ise Sivas’ta deprem sigorta poliçesinin su abonesi yapılırken istendiğini ifade etti.     DASK Anadolu Buluşmaları kapsamında deprem paneli düzenlendi. Nogay Doğan’ın yönettiği panelde DASK Koordinatörü İsmet Güngör, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.
Mikdat Kadıoğlu - 26.11.2014
Dask Anadolu Buluşmaları
Çağlar, DASK'ın dünyanın örnek aldığı bir  kurum haline geldiğini sözlerine ekledi.  Konuşmanın ardından DASK Koordinatörü İsmet Güngör, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım'ın katıldığı panelde deprem ve deprem sigortası anlatıldı.
Mikdat Kadıoğlu - 18.11.2014
"Susuz Bir Gelecek Olmasın!"
"Susuz bir gelecek olamaz" sloganıyla hazırlanan konferansın konuşmasını Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaptı.
Mikdat Kadıoğlu - 13.10.2014
Dask, Depremi Anlatmak İçin Erzurum'a Geliyor
Etkinlik, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak,, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde yapılacak panelde DASK Koordinatörü İsmet Güngör, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.
Mikdat Kadıoğlu - 27.8.2014
İso: Türkiye'nin Rating Notunu Korumak Hepimizin Sorumluluğu
İstanbul Sanayi Odası Meclisi, Ağustos ayı toplantısını "İklimsel Değişikliklerin Nedenleri, Ekonomimize ve Sanayimize Etkileri" ana gündemi ile bugün gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa'nın konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yılın ilk sekiz ayını geride bıraktığımız bu günlerde küresel ekonomideki toparlanma eğilimine rağmen risklerin devam ettiğini söyledi.
Mikdat Kadıoğlu - 27.5.2014
Dask Anadolu Buluşmaları Balıkesir'den Başladı
Tatbikat İLE SONA ERDİ Balıkesir'de, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) toplumu deprem ve zorunlu deprem sigortası konusunda bilinçlendirmek için düzenlediği 'Anadolu Buluşmaları', deprem tatbikatı ile sone erdi. Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremde çatıda mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. İlk ve ortaokul öğrencilerine DASK'ı tanıtan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, afetlerle ilgili sorularını bilen çocuklara DASK'ın özel sırt çantasını hediye etti.
Mikdat Kadıoğlu - 27.5.2014
Dask Anadolu Buluşmaları Balıkesir'den Başladı
'AFET UZAKTA DEĞİL YAKINIMIZDA' Balıkesir'in deprem bölgesinde olduğunu, yakınarındaki fay hatlarından da etkilendiğini belirten Vali Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ancak çok çabuk unutuyoruz. Bir afeti hep kendimizden uzak görüyoruz ama ne kadar yakın olduğunu maalesef başımıza geldiğimizde görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz. ve 130 civarındaki riskli bina ortadan kalkacak. İnanıyorum ki her kurum üzerine düşeni yaptığında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 7, 8, 9 şiddetinde deprem olduğunda bile bir kişinin bile kolunun kanamadığı, bir binanın yıkılmadığı ülkede yaşayacağız." DEPREM PANELİ DASK Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlenen deprem panelini ise Hürriyet yazarlarından Noyan Doğan yönetti. Panelde DASK Koordinatörü İsmet Güngör, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Mikdat Kadıoğlu Haberleri | Mikdat Kadıoğlu Kimdir - Haberler - Sayfa 4 - Mikdat Kadıoğlu haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Mikdat Kadıoğlu kimdir, hayatı ve biyografisi. Uzmanı Uyardı: Sakın Kar Yemeyin!.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:01:26. #1.15#
title