Mgk'da Irak Konusunda Etkin Çaba Kararı

Mgk'da Irak Konusunda Etkin Çaba Kararı

Mgk Toplantısında Irak, Kuzey Irak, Kerkük ve Terör Meseleleriyle İlgili Olarak, Türkiye'nin Bölgede Siyasi ve Diplomatik Çabalarını Yoğunlaştırması Üzerinde Duruldu.

Mgk'da Irak Konusunda Etkin Çaba Kararı

MGK toplantısında Irak, Kuzey Irak, Kerkük ve terör meseleleriyle ilgili olarak, Türkiye'nin bölgede siyasi ve diplomatik çabalarını yoğunlaştırması üzerinde duruldu.

Milli Güvenlik Kurul Genel Sekreterliği, yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından yayınladığı bildiride Kurul'un ağılıklı olarak Irak, Kuzey Bırak, terör, sınır güvenliği ve terörle mücadele konuları üzerinde durduğunu belirtti. Buna göre toplantıda, Kuzey Irak'tan yönelen terör tehdidinin ve Kerkük'ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın Irak'ta yarattığı istikrarsızlığın aşılabilmesi için Türkiye'nin siyasi ve diplomatik çabalarının yoğunlaştırılmasında yarar görüldüğü ifade edildi.

MGK bildirisinde şunlara yer verildi:

"Toplantıda;

A- Ülkemizin güvenlik ve asayişini etkileyen iç ve dış gelişmeler gözden geçirilmiş, bu bağlamda

-İç göçün yol açtığı sorunların çözümüne yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile;

-Bölücü faaliyetlere yönelik olarak şimdiye kadar alınan önlemler hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konuların kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak alınan önlemlerin etkin takibinin önemi vurgulanmış;

B- Irak'taki güvenlik durumu ve mezhep çatışmalarının vardığı boyut değerlendirilmiş; ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının önemi vurgulanarak, sınırların güvence altına alınmasının, istikrarın sağlanmasının, Irak'ın komşuları sürecine canlılık kazandırılmasının ve bölge ülkeleri ile temasların arttırılmasının önemi üzerinde durulmuş, ayrıca Irak'taki duruma ilişkin temel kaygılarımız ışığında Kuzey Irak'tan yönelen terör tehdidinin ve Kerkük'ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın Irak'ta yarattığı istikrarsızlık ve gerilimin aşılabilmesi amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasında yarar görülmüştür."(ANKA)

Kaynak: ANKA