Mevcut Duruma Göre, Halkoylaması 21 Ekim'de

Mevcut Duruma Göre, Halkoylaması 21 Ekim'de

Anayasa Mahkemesi'nce İptal İstemi Reddedilen 5678 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yürürlükteki Mevzuata Göre, Resmi Gazete'de Yayımını Takip Eden 120 Günden Sonraki İlk Pazar Günü Olan 21 Ekim 2007'de Halkoyuna Sunulacak.

Mevcut Duruma Göre, Halkoylaması 21 Ekim'de

Anayasa Mahkemesi'nce iptal istemi reddedilen 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yürürlükteki mevzuata göre, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 120 günden sonraki ilk pazar günü olan 21 Ekim 2007'de halkoyuna sunulacak.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini, milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını öngören yasa, 10 Mayıs 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Anayasada değişiklik öngören 5660 sayılı bu yasa, 25 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından TBMM Başkanlığı'na iade edilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda 31 Mayıs 2007 tarihinde hiçbir değişilik yapılmadan kabul edilen anayasa değişiklik paketi, 5678 sayılı Kanun olarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Sezer, 15 Haziran 2007 tarihinde, yasayı, Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişti. 16 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü. Yasanın iptali istemiyle CHP tarafından da Anayasa Mahkemesi'ne 2 başvuru yapılmıştı.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören yasa, süresini 5 yıl olarak değiştirdiği bu göreve 2 kez seçilebilme imkanını da tanıyor. Yasa, halen 5 yılda bir gerçekleştirilen milletvekili seçiminin de 4 yılda bir yapılmasını düzenliyor.

Yasa, Anayasa'nın 96. maddesinin birinci fıkrasını ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz" şeklinde değiştiriyor.

-Referandum süresi-

Anayasa değişikliği paketinin 31 Mayıs 2007'de aynen kabul edilmesinin ardından, referandum süresinin 120 günden 45 güne indirilmesini öngören 5682 sayılı ''Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', TBMM'nin 3 Haziran'da tatile girmesinden bir gün önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Söz konusu yasanın 18 Haziran 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade edilmesi nedeniyle, halen yürürlükte olan yasa, ''halkoylamasının, ilgili Anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden 120'nci günden sonraki ilk pazar günü yapılmasını'' hükme bağlıyor.

Anayasa değişiklik paketinin 16 Haziran 2007'de Resmi Gazetede yayımlandığı gözönüne alındığında, yayımını takip eden 120'nci gün 14 Ekim 2007 Pazar gününe, bu tarihi izleyen ilk pazar günü ise 21 Ekim 2007 tarihine denk geliyor.