Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: "Türkiye ekonomisinin küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılık oranını artı"

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, küresel boyutta bir dalgalanma yaşandığını ancak Türkiye ekonomisinin bu dalgalanmadan bugün itibariyle fazla etkilenmediğini kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz:

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, küresel boyutta bir dalgalanma yaşandığını ancak Türkiye ekonomisinin bu dalgalanmadan bugün itibariyle fazla etkilenmediğini kaydetti.


Yılmaz, Kayseri Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen ''Para Politikaları'' konulu konferansta yaptığı açıklamada, uluslararası piyasalarda önemli bir dalgalanma olduğunu, finansal krizin iflaslara dönüşmesinin beklendiğini ifade etti. Söz konusu dalgalanmaya, şeffaf olmayan işlemlerin yol açtığını belirten Yılmaz, artan mühendislik uygulamaları sonucunda ortaya çıkan riskleri, bunları ortaya koyanların tam bilmediğini kaydetti.


Dalgalanmanın Türkiye'ye bugüne kadar önemli etkisinin olmadığını belirten Yılmaz, Türk reel sektörünün dalgalanmadan etkilenmesine rağmen dış şoklara dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Rehavet uyarısında bulunan Merkez Bankası Başkanı, şöyle devam etti: "Gerek bankacılık sektörünün gerekse reel sektörün, Merkez Bankası'nın esnek ve etkin Türk Lirası likidite yönetimini ve sınırlı da olsa döviz likidite imkanını baz alarak risk yönetimi ilkelerinde rehavete kapılmaması gerekir. Kur riskinin piyasada olduğu bir ortamda faaliyette bulunduklarını dikkate alarak, bu riskin etkin bir sekilde yönetilebilmesini sağlayacak mekanizmaları oluşturmalarının bir gereklilik olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak, gerek bankacılık sektörünün gerekse reel sektörün, Merkez Bankasının esnek ve etkin Türk Lirası likidite yönetimini ve sınırlı da olsa döviz likidite imkanını baz alarak risk yönetimi ilkelerinde rehavete kapılmaması gerektiği; kur riskinin piyasada olduğu bir ortamda faaliyette bulunduklarını dikkate alarak, bu riskin etkin bir şekilde yönetilebilmesini sağlayacak mekanizmaları ABD ekonomisindeki yavaşlamanın ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkileri tüm dünya ekonomilerinde hissedilmektedir. Ticaret ve sermaye akımlarının serbest olduğu ve ekonomilerin birbirlerine gittikçe artan oranda bağlandığı günümüz şartlarında bu etkilerden kaçınmak mümkün değildir. Ticaret ve sermaye akımlarının serbest olduğu ve ekonomilerin birbirlerine gittikçe artan oranda bağlandığı günümüz şartlarında bu etkilerden kaçınmak mümkün değildir. Ancak etkilenmenin derecesi ve süresi ülkeden ülkeye farklılık gösterecek, ülkelerin izleyeceği ekonomi politikaları tarafından belirlenecektir" dedi.


Türkiye ekonomisinin küresel dalgalanmalara karşılık dayanıklılık oranını artığını vurgulayan Yılmaz, "Mevcut ekonomik veriler, Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllara kıyasla küresel piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara karsı dayanıklılığının göreli olarak arttığını göstermektedir. Bununla birlikte kırılganlıkların geçmiş dönemlere göre azalmış olmasının, risklerin mevcut olmadığı seklinde algılanmaması gerektiği unutulmamalıdır Ekonomik programın kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edildiği, sürdürülebilir büyümenin tesisine yönelik politikalardan taviz verilmediği ölçüde Türkiye ekonomisi şoklara karsı daha dayanıklı hale gelecek, şokların etkisi daha az hissedilecektir. Bu bağlamda mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi ve yapısal reformlara kesintisiz bir biçimde devam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yurt dışı kaynaklı risklerin belirginlik kazandığı son dönemde, mali disiplinden sapma olacağına yönelik izlenimlerin ortaya çıkması halinde Türkiye ekonomisine ilişkin risk algılamalarında bir bozulma olabileceği unutulmamalıdır. Türkiye ekonomisinin dış şoklara karsı dayanıklılığının artırılması için, kamu maliyesinde elde edilmiş kazanımların ve kurumsal alt yapıda gerçekleştirilen reformların korunması ve daha da iyileştirilmesi zorunluluktur" diye konuştu.

Kaynak: CHA