Memura jet emeklilik kamuya takıldı

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyacağı ''Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin On-Line Yürütülmesi Projesi'', diğer kamu kuruluşlarının olumsuz tavrı yüzünden

Memura jet emeklilik kamuya takıldı