Mehmet Han Haberleri

Mehmet Han haber, Mehmet Han son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mehmet Han - 10.7.2020
AK Parti Gençlik Kollarından, "Ayasofya" için şükür duası
Ayasofya'nın artık özgür olduğunu belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın, 86 yıllık esareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu sayesinde son buldu.
Mehmet Han - 10.7.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması: (2)
Erdoğan, şöyle devam etti: "Fatih İstanbul'u fethettiğinde, Roma İmparatoru unvanını da almış ve dolayısıyla Bizans hanedanı üzerine kayıtlı bulunan tüm emlake sahip olmuştur. İşte bu hukuka istinaden, Ayasofya da, Fatih'in ve onun kurduğu vakfın üzerine tapulanmıştır. Cumhuriyet döneminde bu tapu senedinin yeni harflerle hazırlanmış resmi bir sureti de çıkarılarak hukuki statüsü tescillenmiştir. Ayasofya Fatih'in tapulu mülkü olmasaydı, hukuken burayı vakfetme hakkı da bulunmazdı. Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya'yı da içeren 1 Haziran 1453 tarihli yüzlerce sayfalık vakfiyesinin bir yerinde aynen şunları söylüyor.
Mehmet Han - 10.7.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması: (1)
Danıştayın bugün, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal ettiğini anımsatan Erdoğan, buna dayanarak çıkarılan Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladıklarını belirtti. Erdoğan, "Böylece Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.
Mehmet Han - 10.7.2020
Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'ne ilişkin video ve Ayasofya'da dua ettiği bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak, şunları kaydetti: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun.
Mehmet Han - 10.7.2020
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu
AK PARTİ'Lİ ZENGİN: AĞIR BEDELLER ÖDEYEN İNSANLARIZ AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirerek, "1934 yılından beri müze olarak kullanılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan ve aslında uzun yıllardır mücadelesi devam eden ki 1934'ten öncesinde Fatih'in İstanbul'u fethinden itibaren vakfiyesinde cami olarak vakfedilmiş olan, ki biz vakıf senetlerinin ihlalinin ne kadar ağır bedeller içerdiğini bilen insanlarız, bu ağır bedelin vicdani yükümlülüğünü taşıyan insanlarız.
Mehmet Han - 10.7.2020
Ayasofya kararı TBMM'de ayakta alkışlandı
"Ayasofya Camisi bugün asli görevine dönmüş oldu" AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu: "1934 yılından beri müze olarak kullanılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan ve aslında uzun yıllardır mücadelesi devam eden ki 1934'ten öncesinde Fatih'in İstanbul'u fethinden itibaren vakfiyesinde cami olarak vakfedilmiş olan, ki biz vakıf senetlerinin ihlalinin ne kadar ağır bedeller içerdiğini bilen insanlarız, bu ağır bedelin vicdani yükümlülüğünü taşıyan insanlarız.
Mehmet Han - 10.7.2020
Danıştay, Ayasofya'yı müze yapan kararı iptal etti (2)
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI Danıştay kararında; davacı olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın tapu kaydında cami olarak geçtiğini, vakıf malı olan Ayasofya'nın vakfiyesine uygun bir şekilde cami olarak kullanılması gerektiğini ve bu nedenle söz konusu kararın iptalini istediği belirtildi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptaline oy birliğiyle karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı, ilgili mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kapsamında değerlendirildiğinde;  Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek, hukuk düzeninde güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğine haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu,  Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği, sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu, vakıf senedinin, hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu kuşkusuzdur.
Mehmet Han - 10.7.2020
Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya kararının gerekçesi: (2)
Eski vakıf statüsü açıkça korunmuş olmasına rağmen, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı incelendiğinde, tapu kaydına göre mazbut bir vakıf olan Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfına, günümüzde Fatih Sultan Mehmet Han Vakfına ait ve vakfiyesi gereğince cami olarak kullanılması gereken hayrat taşınmaz niteliğindeki Ayasofya Camisi'nin müzeye dönüştürüldüğü belirtilen gerekçede, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının, "vakıf senedi hangi tarihte düzenlenmişse o tarihteki mevzuatın uygulanacağını" hükme bağlayan 864 sayılı Kanun'un 1.
Mehmet Han - 10.7.2020
Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendirdi Açıklaması
Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum.
Mehmet Han - 10.7.2020
Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi
"Bu karar, Türkiye üzerindeki vesayet gayretkeşlerinin yıkımıdır." açıklamasında bulunan Kopuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya'nın cami olarak yeniden Müslümanların ibadetine açıldığını bildirdi.
Mehmet Han - 10.7.2020
Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya kararının gerekçesi: (1)
Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine...
Mehmet Han - 10.7.2020
Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami...
Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
Mehmet Han - 8.7.2020
UMAD Yüksek İstişare Kurulundan Ayasofya'ya ilişkin açıklama Açıklaması
Tarihi, dini, milli, kültürel ve aktüel yönleriyle ele alınan Ayasofya konusunda, toplantı esnasında oluşan ortak kanaatin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "UMAD Yüksek İstişare Kurulu ve UMAD yönetimi olarak bizler -her türlü siyasi mülahazalardan uzak olarak- yetkili mercilerden, İstanbul'un Fethi'ni müteakip 29 Mayıs 1453 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethin nişanesi olarak camiye çevrilip cuma namazı kıldırılan ve sonrasında cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını, böylece ecdadın ve milletin hayır duasına mazhar olunmasını temenni ediyoruz.
Mehmet Han - 5.7.2020
Şanlıurfa'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası
Ayasofya'nın fethin sembolü ve camisi olduğunu ifade eden Kızılelma, şunları kaydetti: "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, İslam mülkü ve vasiyetidir.
Mehmet Han - 3.7.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
"Türkiye herkese ibadet imkanı sunuyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların dünyanın her köşesinde Peygamber'in "Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa, Allah da bunun karşılığında ona cennette bir köşk ihsan eder." müjdesine nail olmak içi asırlardır cami inşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı mimari stillerle yükselen her cami bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidedir. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle birlikte mescide çevrilen Ayasofya ve asırlar içinde ardı ardına inşa edilen selatin camileriyle bu bakımdan dünyanın en zengin şehirlerinin başında geliyor.
Mehmet Han - 2.7.2020
Son dakika haber! Davacı dernekten Ayasofya açıklaması
"Bugün müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi mülküdür" İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildikten sonra Ayasofya Camii'nin kendi mülküne alındığını vurgulayan Karaman, "Bugün müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi mülküdür.
Mehmet Han - 26.6.2020
Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınması kararı
Kurum, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde de bir dönüşüm talebi olduğunu, bu talebin Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile değerlendirileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Şehrin içinde kalmış küçük sanayileri dönüşüm projeleri kapsamında şehir dışına alma projemiz var. Bu çerçevede ilçe belediyelerimizle birlikte Bakanlık olarak proje yürütüyoruz. Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarımızı şehrin dışına çıkarma 396 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekare bir sanayi sitesi inşası, Bakanlığımız TOKİ eliyle yapacak. Buraya şehrin içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Bu proje de bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız." "Millet bahçeleriyle Kocaeli'ye 2,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız" Sosyal konut projelerinin hızlı bir şekilde yürüdüğünü kaydeden Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye genelinde her ile bir millet bahçesi sözümüz vardı. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 23 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Kocaeli'mizde devam eden 9 millet bahçemiz var. Bu millet bahçeleri bittiği zaman yaklaşık 2,5 milyon metrekare yeşil alanı Kocaeli'ye kazandırmış olacağız. Bunların yedisinde bakanlık olarak biz, ikisini Büyükşehir belediyesi yürütüyor. Gebze'de 573 bin metrekarelik sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Gebze ilçemizde bir alanın tahsis işlemlerini yürütüyoruz. Bitme safhasına geldi. Burada da bir millet bahçesi inşallah inşa edeceğiz." Hünkar Çayırı projesinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağının bulunduğu alana çok önemli bir millet bahçesi kazandıracağız.
Mehmet Han - 16.6.2020
Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Asri'den Ayasofya açıklaması
Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu kararın millet tarafından hiçbir şekilde kabul görmediğini aktaran Asri, şunları kaydetti: "Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Mehmet Han Haberleri | Mehmet Han Kimdir - Haberler - Sayfa 5 - Mehmet Han haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Mehmet Han kimdir, hayatı ve biyografisi. Son dakika... AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan Ayasofya açıklaması.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 17:24:39. #1.14#
title