Meclis Tutanaklarına Yansıyan Önerge Krizi

Meclis Tutanaklarına Yansıyan Önerge Krizi

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın Verdiği Adana'da Hava Ulaştırma Fakültesi Kurulmasına İlişkin Önerge Tartışmalara ve Krize Neden Oldu.

Meclis Tutanaklarına Yansıyan Önerge Krizi

TBMM Genel Kurulu'nda, dün ÖSYM Teklifinin görüşmeleri sırasında, MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın verdiği Adana'da Hava Ulaştırma Fakültesi kurulmasına ilişkin önerge tartışmalara ve krize neden oldu TBMM Genel Kurulu'nda, dün ÖSYM Teklifinin görüşmeleri sırasında, MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın verdiği Adana'da Hava Ulaştırma Fakültesi kurulmasına ilişkin önerge tartışmalara ve krize neden oldu. AKP milletvekillerinin, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu'nun önergeyle ilgili olarak "kabul etmeyenler" anonsuna rağmen el kaldırmaması üzerine Mumcu önergenin kabul edildiğini bildirdi. Yaşanan önerge krizi nedeniyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulmasına dair madde önce AKP'nin oylarıyla reddedildi ardından hükümetin talebi ve Danışma Kurulu'nun görüşü doğrultusunda yeniden görüşüldü. Düşürülen madde, yeniden teklife eklenerek kriz aşıldı. Genel Kurul'da Mumcu ile AKP'lileri ve AKP'li katip üyeleri karşı karşıya getiren önerge krizi tutanaklara ise şöyle yansıdı:

-MHP'Lİ ATILGAN'IN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ KRİZ ÇIKTI-

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge kabul edilmiştir.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Hayır, hayır

BAŞKAN - Edilmiştir çünkü ellerinizi kaldırmadınız sayın vekiller, tamamdır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Hayır efendim Hayır Sayın Başkan

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - ya geçti, geçti

BAŞKAN - Yani iki defa oylayamam Sayın Bozdağ, lütfen

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Hayır, Sayın Başkan Sayın Başkan ellerimizi kaldırdık.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kaldırmadınız ya.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Sayın Başkanım, kaldırmışlardır.

BAŞKAN - Kaldırmadılar ellerini sayın kâtip üyeler. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Kaldırdılar ellerini.

BAŞKAN - Kaldırmadılar.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Biz gördük Başkanım.

BAŞKAN - Kaldırmamış elini, ne yapalım.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Başkanım, kaldırdılar ellerini, çoğunluk burada zaten.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, eller kaldırıldı, ben de takip ettim.

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, sayın milletvekillerine lütfen söyleyin

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Tamam efendim

BAŞKAN - kabul etmiyorlarsa ellerini kaldırsınlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Tamam ama eller kaldırıldı Sayın Başkan.

BAŞKAN - Olay bitmiştir, oylama bitti efendim.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Efendim "olay bitti" olur mu? Bu vakıf üniversitesi Sayın Başkanım, burada büyük bir yanlışlık yapıyoruz, devlet üniversitesi kurmuyoruz burada. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

-"EL KALDIRDILAR, KALDIRMADILAR" TARTIŞMASI-

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Vakıf üniversitesi bu Sayın Başkanım, ısrar etmenize gerek yok.

BAŞKAN - Tamam

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Oylamayı biz sayıyoruz.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Tereddüt varsa

BAŞKAN - Ama kaldırmamışsa bunun şeyi olmaz ki

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Burada sayı da belli Sayın Başkanım.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Oylamayı biz sayıyoruz Başkanım, biz de sağlıyoruz.

BAŞKAN - Evet, kaldırmadılar

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Bizimle sizin aranızda tereddüt hasıl oldu, yeniden oylayabilirsiniz.

BAŞKAN - Oylamayız efendim.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - 5 kişiye karşı 15 kişi olur mu Sayın Başkanım?

BAŞKAN - Nerede 5 kişi var

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Lütfen, Allah aşkına, kaldıran 5 kişi, oradaki 20 kişiyle bir olur mu ya Sayın Başkanım? Allah aşkına

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, oylamada bir yanlışlık olduğu zaman düzeltme imkânı var. İç tüzük'ün

BAŞKAN - Sayın Bozdağ Lütfen

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bir itirazım var.

BAŞKAN - Sayın Bozdağ

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - İç Tüzük'ün

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, söyledim ve konu bitmiştir. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - ya bitecek bir durum yok Başkanım.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, benim itirazımı dinlerseniz memnun olurum.

BAŞKAN - Dinliyorum.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, İç Tüzük'ün (Gürültüler)

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Kaç kişi kaldırdı ellerini?

BAŞKAN - Kaldırmadılar ellerini.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Hiçbiri mi kaldırmadı ya?

BAŞKAN - Çok az

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Allah Allah, "çok az"ı var mı? Burada kaldıran sayısı 5 kişi, orada 20 kişi Başkanım en azından.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım

ABDÜLHADİ KAHYA (Hatay) - Milletin iradesini yok sayamazsınız Sayın Başkan.

ALİ KOÇAL (Zonguldak) - Dışarıda oturuyorsunuz, buraya gelip ahkâm kesiyorsunuz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Milletvekilliğini öğreneceksin!

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Ama yani böyle bir karar verme yetkiniz yok ki Başkanım.

BAŞKAN - Var.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, şimdi, oylama yapılırken "Kabul edenler" diye sordunuz, el kaldıranlar oldu, "Kabul etmeyenler" diye sordunuz, el kaldıranlar oldu. Kabul etmeyenlerin sayısı, kabul edenlerin sayısından daha fazla; bu bir, Sayın Başkanım. (Gürültüler)

BAŞKAN - Fazla değildi efendim.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Biz de "fazla" diyoruz.

BAŞKAN - O zaman olacaktı, söyledim.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Usul tartışması yapılsın.

BAŞKAN - Yapın.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Hayır canım, "Hayır" diyenler fazla. İkimiz burada "fazla" diyoruz Başkanım. Ne alakası var canım?

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Onu biz sayıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - O zaman itiraz etmediniz.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Sizin tek başınıza bunu deme yetkiniz yok, onu demeye çalışıyoruz Sevgili Başkanım.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Yeniden oylayalım Sayın Başkanım.

-"OYLAMAYACAĞIM, BİTTİ, BU KADAR İŞ"-

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, "Hayır" diyenler fazla olduğu hâlde siz "Kabul edilmiştir." dediniz. Yani burada sayım yapılmadı, bu oylamanın yenilenmesi lazım. Sayın Başkanım, burada bir hata yapılıyor. "Hayır" diyenler fazla olduğu hâlde "kabul" dendi.

SONER AKSOY (Kütahya) - Tarafsız Başkan olmanız lazım, yanlış yapıyorsunuz.

BAŞKAN - Ben tarafsız yönetiyorum. Buraya gelince sayın milletvekilleri, oylamalarda ellerini kaldırsınlar "evet" ya da "hayır" demek için. Çok rica ediyorum.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Bizim muhalefetimizi esas alarak yeniden oylayın Sayın Başkanım.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, zorlamayla bir şey olmaz. Burada oy sonucunu Sayın Bekir Bozdağ değil, Meclisi yöneten Başkan ilan eder. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Kâtip üyelerin muhalefeti nedeniyle yeniden oylayın Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Oylamayacağım. Bitti, bu kadar bu iş. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

-"MİLLETVEKİLLİĞİ YAN GELİP YATMA MESLEĞİ DEĞİLDİR"-

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, milletvekilliği yan gelip yatma mesleği değildir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET BUKAN (Çankırı) - Başkanlık Divanı tarafsız değil. Başkanlık Divanı tarafsızlığını kaybediyor.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Başkanlık Divanının böyle bir şeye yetkisi var mı? Kâtip üyeler kâtip olduğunu unuttu.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, efendim oylama

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Sayın Başkan, o bize bağlı. Kâtip Üye olarak belirlemek bize ait, siz onu belirleyin, bizimle sizin aranızda

BAŞKAN - Ben, gördüğüm andakini söylerim. Görmediniz o sırada. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Hayır O zaman bana görevimi tarif eder misiniz?

BAŞKAN - Ne yapmayı istiyorsunuz? Olmaz Lütfen (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Yeniden oylayın Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Oylamaya sunamam. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, bundan sonraki maddeye geçmeniz lazım.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Bana görevi mi tarif eder misiniz Başkanım? Ben neciyim burada?

BAŞKAN - Bir kere söyledim Sayın Kâtip Üye... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

-"BAŞKANI TAHAKKÜM ALTINA ALIYORLAR"-

AHMET BUKAN (Çankırı) - Sayın Kâtip üyeler otursun yerine Başkanı tahakküm altına alıyorlar.

OKTAY VURAL (İzmir) - Kâtip üyeler, oturarak lütfen

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Biz neciyiz burada? İzah edin o zaman. Benim görevim ne o zaman?

BAŞKAN - Oturur musunuz arkadaşlar ya! Lütfen Çok rica ederim sayın milletvekilleri (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Boşaltalım

BAŞKAN - Çıkın, o zaman "Çalışma koşulu kalmadı." diye Genel Kurulu kapatırım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkınıza! Ben, gördüğümü görüyorum.

KÂTİP ÜYE FATİH METİN (Bolu) - Ee, biz Biz neciyiz burada o zaman?

-ÖNERGE YÜZÜNDEN MADDE AKP'LİLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ-

Genel Kurul'da birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu'nun tutumu hakkında AKP'nin isteğiyle usul tartışması açıldı. Konuşmaların ardından Mumcu, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek "Tutumumun doğru olduğu konusunda ısrarcıyım ve tekrar öbür maddeyi oylamaya geçiyorum. Konu kapanmıştır" dedi. Tartışmaların ardından Mumcu, muhalefetin kabul edilen önergesiyle birlikte maddeyi oylamaya sundu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulmasına ilişkin madde, bu kez AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Mumcu ise "Maddeyi düşürdünüz sayın milletvekilleri, tebrik ederim" dedi.

-KATİP ÜYE COŞKUN'UN KONUŞMAK İSTEMESİ MUMCU'YU KIZDIRDI-

Maddenin düşürülmesinin ardından bu kez katip üye Yusuf Coşkun'un konuşmak istemesi nedeniyle kriz yaşandı. Yaşanan kriz tutanaklara şöyle yansıdı:

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Sayın Başkan, ben de önergeyi okumadan önce Sayın Genel Kurulun bilgisine bir şeyi arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Sizin öyle bir konuşma şeyiniz yok efendim.

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Efendim vardır.

141'inci maddenin dördüncü fıkrasında

BAŞKAN - Sayın Coşkun lütfen

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - Bizim kâtip üyelerle ilgili, 141'in dördüncü fıkrasını okumak istiyorum.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle bir usul var mı?

BAŞKAN - Sayın Coşkun, böyle bir usul yok. Lütfen

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - "İşaretle oylama sırasında

BAŞKAN - Sayın Coşkun

KÂTİP ÜYE YUSUF COŞKUN (Bingöl) - oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları

BAŞKAN - Ara veriyorum.

-TEKRİR-İ MÜZAKERE İLE MADDE YENİDEN EKLENDİ-

Verilen aranın ardından ÖSYM'yi yeniden yapılandıran yasa teklifinden çıkarılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulmasını öngören madde, tekriri müzakere yöntemiyle (yeniden görüşme) yeniden eklendi ve görüşülerek kabul edildi.(ANKA)

EG/ÖMR - Ankara