MEB'den Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Açıklaması

MEB'den Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından Yapılan Açıklamada, Dün Yürürlüğe Giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, Eski Yönetmeliğin 'Sosyal Tesis ve Teçhizat' Başlıklı Altıncı Bölümüne Yer Verilmediği Belirtilerek, 'Buradan Sadece Atatürk Köşesi'ni Adeta Cımbızlayarak ve Konuyu Atatürk İstismarcılığına Vardıracak Şekilde Saptırmak Medya Etiği ile Bağdaştırılamamıştır' Denildi.

MEB'den Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, eski yönetmeliğin ''sosyal tesis ve teçhizat'' başlıklı altıncı bölümüne yer verilmediği belirtilerek, ''Buradan sadece Atatürk Köşesi'ni adeta cımbızlayarak ve konuyu Atatürk istismarcılığına vardıracak şekilde saptırmak medya etiği ile bağdaştırılamamıştır'' denildi.

Yazılı açıklamada, bazı gazetelerde, Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile ''Atatürk Köşesi'nin ve eski yönetmelikte yer alan özel okul ve öğretim kurumu kurucusu olmak için aranan 'Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmama' şartının kaldırıldığı, kılık ve kıyafet konusunun da özel olarak düzenlendiğine'' ilişkin haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, eski Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 1985 yılında yürürlüğe girdiğinde, özel öğretim kurumlarının bina ve araç­gereçlerine ilişkin başka bir mevzuat bulunmadığından, bu konulara, yönetmeliğin ''Sosyal Tesis ve Teçhizat'' başlığı altında yer verildiği, ''Atatürk Köşesi'' ifadesinin ise ''İdari Bölümler'' başlıklı 78. maddede yer aldığı ifade edildi.

Özel öğretim kurumlarının gelişmesi, sayılarının ve kurum çeşitliliğinin artması sonucu, Yönetmeliğin ''Altıncı Bölümü''ndeki hükümlerin ihtiyaca cevap veremediği kaydedilen açıklamada, bu nedenle Bakanlık tarafından özel öğretim kurumlarının tesis ve binaları, bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç-gereçlere ilişkin standartların yeniden belirlendiği ve Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'nin düzenlenerek yürürlüğe konulduğu anımsatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

''1989 yılında hazırlanan söz konusu yönergeden sonra yeni Yönetmelikte, eski Yönetmeliğin 'Sosyal Tesis ve Teçhizat' başlıklı Altıncı Bölümüne yer verilmemiştir. Eski Yönetmeliğin Altıncı Bölümü'nde yer alan sadece Atatürk Köşesi değil, 62 kaleme, zikredilen gerekçelerle yeni Yönetmelikte yer verilmemiştir. Buradan sadece 'Atatürk Köşesi'ni adeta cımbızlayarak ve konuyu Atatürk istismarcılığına vardıracak şekilde saptırmak medya etiği ile bağdaştırılamamıştır.

Ayrıca yeni yürürlüğe giren Yönetmeliğin 63. maddesinin; 'Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmi benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır' hükmü gereği, özel öğretim kurumları da Atatürk Köşesini ilgili mevzuatta belirtilen şekilde düzenlemek zorundadırlar.''

Açıklamada, genel teftiş ve değerlendirme raporlarında, ilgili yönergeye uygun Atatürk Köşesi'nin düzenlenip, düzenlenmediğinin ve yönetim odaları ile dersliklerde çerçeveli Atatürk resmi, çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, çerçeveli İstiklal Marşı'nın bulunup bulunmadığının kontrol edildiği bildirildi.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu düzenlenirken, İçişleri Bakanlığının görüşünde; ''4045 sayılı Kanun'un 1. maddesinde gizlilik dereceli birimler ile askeri emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurulları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı, özel öğretim kurumu sahipleri hakkında ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunup bulunmadığını tespit edecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılamayacağı''nın belirtildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle Kanun ve Yönetmelikte bu hükme yer verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, yeni Yönetmeliğin İkinci Bölümümün 3. alt başlığının (b) bendinde aynı anlama gelecek şekilde ''Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasti bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olduğuna dair yazılı beyan alınacağı''nın ayrıca kaydedildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

''Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerine ilişkin farklı yönetmeliklerin bulunması nedeniyle, bu yönetmeliklerin isimlerini tekrar etmemek amacıyla ilgili mevzuatların uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Bakanlık ve İlköğretim Müfettişleri Tebliğleri ve yukarıda ortaya konan gerekçeler hesaba katılmadan yapılan söz konusu haber ve yorumlar gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır.''

Kaynak: AA