Mb: Yüksek Enflasyon Fiyatlama Davranışlarında Risk Oluşturmaya Devam Ediyor

Merkez Bankası, iç talep büyümesinin sürdüğüne dikkat çekerek, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu "yüksek seviyeler"in, fiyatlama davranışları üzerinde "risk oluşturmaya devam ettiği" uyarısında bulundu.

Mb: Yüksek Enflasyon Fiyatlama Davranışlarında Risk Oluşturmaya Devam Ediyor

Merkez Bankası, iç talep büyümesinin sürdüğüne dikkat çekerek, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu "yüksek seviyeler"in, fiyatlama davranışları üzerinde "risk oluşturmaya devam ettiği" uyarısında bulundu.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta tüm kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu toplantısına ilişkin özetlerde, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" denildi ve şu konuların altı çizildi:


"İşlenmiş gıda fiyatlarında son iki ayda kaydedilen yüksek artışlar, gıda enflasyonuna dair risklerin sürdüğüne işaret etmektedir.


"Üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar güçlü seyrini korumaktadır. Özellikle elektrikte belirgin olmak üzere enerji maliyetlerinde artış izlenmektedir.


"Gücünü koruyan iktisadi faaliyet de maliyet baskılarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamaktadır.


"Bu gelişmeler, başta temel mallar enflasyonu olmak üzere çekirdek enflasyon görünümüne dair riskleri canlı tutmaktadır.


"Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiş ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranını yüzde 12.75'te sabit tutmuştur.


Merkez Bankası'nın "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda" elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin de altı çizildiği özetlerde, "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" denildi ve "enflasyonu etkileyen unsurlar" da şöyle sıralandı:


"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. Dördüncü çeyrekte sanayi üretiminde artış bir miktar ivme kaybederek sürdü.


"Ancak, bu durum başta mobilya olmak üzere vergi teşviklerine konu olan sektörlerin faaliyetindeki yavaşlamadan kaynaklanmakta, diğer sektörlerde ivme kaybı gözleniyor.


"Anket göstergeleri Ocak ve Şubat aylarında sanayi üretiminin alt sektörler genelinde güçlü seyrettiğine işaret ediyor.


"Hizmet ve ticaret sektörlerine ilişkin göstergeler ılımlı seyrini korurken, turizm sektöründeki toparlanma iktisadi faaliyeti destekliyor.


"İç talep büyümeye devam ediyor.


"Turizmde süregelen toparlanmaya ek olarak, mal ihracatındaki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir.


"Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını not etmiştir.


"İşgücü piyasasında ikinci ve üçüncü çeyrekte gözlenen iyileşmenin dördüncü çeyrek itibarıyla devam etmesi, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna dair değerlendirmeleri teyit etmektedir.


"Bu dönemde, hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdam artarken, sanayi sektöründe istihdam bir önceki döneme göre değişmemiştir.


"Anket verileri, istihdam artışlarının ve işsizlik oranlarındaki düşüşün devam edeceğine işaret etmektedir.


"Kurul, işgücüne katılım oranındaki artış eğilimi nedeniyle istihdam artışlarının işsizlik oranlarına yansımasının nispeten sınırlı kaldığının altını çizmiştir.


"Bu çerçevede önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarının kademeli bir biçimde düşmeye devam edeceği öngörülmektedir.


"Özetle, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir." - İstanbul

Kaynak: DHA