Maliye Vergi Oranlarını Düşürmeye Devam Edecek

Maliye Vergi Oranlarını Düşürmeye Devam Edecek

Maliye Bakanlığı, 2007 Yılı Kamu Maliyesinin Hedef ve Önceliklerinde Vergi İstikrarının Sürdürülmesinin Esas Olacağını Bildirdi.

Maliye Vergi Oranlarını Düşürmeye Devam Edecek

Maliye Bakanlığı, 2007 yılı kamu maliyesinin hedef ve önceliklerinde vergi istikrarının sürdürülmesinin esas olacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan ''2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu''nda, 2007-2009 dönemi için tespit edilen vergi politikasının, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı, makro ekonomik politikayla uyumlu, etkin ve basit bir vergilendirme sisteminin oluşturulmasını amaçladığı belirtildi.

Raporda, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve sermaye birikiminin artırılması amacıyla vergi oranlarının düşürülmesi politikasını 2007-2009 dönemi boyunca da sürdürüleceği bildirilirken, mali aracılık faaliyetleri üzerindeki vergi yükünün hafiletilmesi için banka ve sigorta muamele vergisinde indirimler yapılacağı ifade edildi.

Maliye Bakanlığı raporunda, 2007-2009 döneminde mali disipline önemli katkı sağlayan harcama reformuna ilişkin düzenlemelerin devam ettirileceği de belirtildi.

Raporda, bütçe hedefleri arasında da 204,989 milyon YTL gider, 188,159 milyon YTL gelir öngörülürken, bütçe dengesinin 16,830 milyon YTL açık vermesi, faiz dışı fazlanın da 36,116 milyon YTL olması öngörüldü.