Maliye Bakanı Şimşek: "2/b Arazilerinde Rayiç Bedel 26.5 Tl"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2/B arazilerinde ortalama metrekare başına fiyatın 8 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2/B arazilerinde ortalama metrekare başına fiyatın 8.5 TL olduğunu belirterek, "Bunun içinde tarım arazisi niteliğinde olan yerlerde var."

Maliye Bakanı Şimşek:

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2/B arazilerinde ortalama metrekare başına fiyatın 8 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2/B arazilerinde ortalama metrekare başına fiyatın 8.5 TL olduğunu belirterek, "Bunun içinde tarım arazisi niteliğinde olan yerlerde var. Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde rayiç bedel 26.5 milyar TL. Bunun yüzde 70'i 18 milyar TL. Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde 56 üzerinden ödenirse o zaman da 14.8 milyar TL'lik bir gelir söz konusu. Eğer peşin ödenirse tamamına ilgi olursa" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makamında, 2/B'de en çok taşınmazların bulunduğu 12 ilin defterdarlarının da katılımıyla, 2/B konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Şimşek konuşmasında 2/B ile ilgili kanunun TBMM tarafından kabul edildiğini ve 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, 32 yıl önce orman vasfından çıkarılmış alanlardan bahsedildiğini kaydetti. Şimşek, bugün itibariyle bir orman alanının Maliye olarak veya hükümet olarak satılmadığını vurgulayan Şimşek, 1961 Anayasası'nda orman vasfını kaybetmiş alanların ormanlıktan çıkarıldığını, yine 1982 Anayasası'nda da belli şartlar altında bazı alanların orman alanlarının dışına çıkarıldığını kaydetti. Şimşek, "Aslında 26 Nisan'da yürürlüğe giren kanunun içeriği, 1982 Anayasası'nda, 1981 öncesinde orman vasfını kaybetmiş alanlarla ilgilidir. Bunun bilinmesinde büyük fayda var" dedi.

-"RAYİÇ BEDELİN YÜZDE 70'İ ÜZERİNDEN SATILACAK"-

Şimşek, söz konusu yasayla 1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybetmiş, ormana dönüşmesi mümkün olmayan 410 bin hektarlık alanın kapsandığını belirterek, bu alanların belirlenen bedeller üzerinden hak sahiplerine satılacağını kaydetti.

2B alanlarının satışı konusunda Bakan Şimşek şu bilgileri verdi:

"Söz konusu alanların rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden satılacak, peşin satışlarda da indirim yapılacak. Buranın değeri diyelim ki 100 TL 70 TL üzerinden satılacak. Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde 20'lik indirim olacak. Yani 100 TL'lik yer 56 TL'ye satılmış olacak. Yok eğer yüzde 50'si peşin verilirse yüzde 10'luk bir indirim söz konusu. Peşin alamayanlara da yine durumuna göre yani mücavir alan içerisinde olup olmadığına bağlı olarak faizsiz 3 ile 4 yıl arasında bir taksitlendirme yapılacak."

Şimşek, başvuru parası ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile 30 Ekim tarihini beklemeden başvurulmasını istedi. Şimşek, tapuları iptal edilen ve iade hakkından yararlanacaklar için ise sürenin 28 Nisan 2014'de bittiğini belirterek, "Ben yine de onların yerinde olsam bir an önce başvurumu yaparım. Çünkü onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz" dedi.

Zamanında başvuruda bulunmayan kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceğini de kaydeden Şimşek, dolayısıyla hak sahiplerinin kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklarını ve alanın da standart bir hazine mülküne dönüşmüş olacağını ifade etti.

-"2/B İLE İLGİLİ SORULAR MALİYE'YE"-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, 2/B alanlarının bu noktaya getirilmesinin buna yönelik tasarı çalışmalarında birçok bakanlığın bulunduğunu belirterek, uygulamayı sadece Maliye Bakanlığı'nın yaptığını söyledi. Şimşek, "Bunlar şimdi tescillendi, Hazinenin mülkü haline geldi, 26 Nisan itibariyle bu alanlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olana alanlardır. Dolayısıyla bunların satışına tasarrufuna ilişkin bütün hususlar bakanlık tarafından yürütülecek. Uygulamayı Maliye Bakanlığı yapacak. Sorularınızı başka bakanlıklarına değil sadece ve sadece Maliye Bakanlığına yönlendirilmelidir. Bununla ilgili telefonlar ve elektronik posta adresi var" dedi.

-"ORTALAMA FİYAT METREKARE BAŞINA 8.5 TL"-

Rayiç bedelin sokaktan sokağa ilçeden ilçeye değişebileceğini belirten Bakan Şimşek, "Rayiç bedellerinin tespiti bir komisyon tarafından yapıldı. Birçok bilgi kaynağına dayanarak yapıldı. Parsel bazında yapıldı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. En düşük en yüksek fiyatın paylaşılmasının hiçbir anlamı yok ama ortalama fiyat metrekare başına 8.5 TL. Bunun içinde tarım arazisi niteliğinde olan yerlerde var. Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde rayiç bedel 26.5 milyar TL. Bunun yüzde 70'i 18 milyar TL. Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde 56 üzerinden ödenirse o zaman da 14.8 milyar TL'lik bir gelir söz konusu. Eğer peşin ödenirse tamamına ilgi olursa" diye konuştu.

-"HAK SAHİPLİĞİ KESİNLEŞTİ"-

Bakan Şimşek, hak sahipliğinin önceden tespit edildiğini karar sorgulamasıyla kesinleştiğini ifade ederek, burada bir ihtilafı öngörmediklerini çünkü çalışma yapılırken Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu listeleri ilan ettiğini, askıya astığını kaydetti. Bakan Şimşek bugün gelinen süreçte hak sahipliğinin kesinleştiğini vurguladı.

-"GELİR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET RİSKİNDE KULLANILACAK"-

Buradan gelecek kaynağın nerede kullanılacağını kanun ile belirlediklerine işaret eden Bakan Şimşek, bütün gelirlerin tabi ki bütçeye geleceğini sonra kanunla bunların nerede harcanacağı ifade edilmiş ise Maliye Bakanlığı olarak o alanlara tahsis edildiğini anlattı. Bakan Şimşek, "Burada ayrı bir fon oluşturulmamakla birlikte bunlar kanunla belirlendiği için özel bir gelir. Kanun çerçevesinde dağıtılacak. Şu an itibariyle kanun yüzde 90'a kadar diyor. Bu yüzde 90'ın altını yüzde 90'a kadar mı olduğunu Bakanlar Kurulu belirleyecek. Kentsel dönüşüm ve afet riskinin kalkınmasında ağırlıklı olarak kullanılacak. Ama orman köylüleri de desteklenecek. 2/B niteliğinde olan alanların 2 katı kadar da ya orman ıslahı yapılacak ya da yeni ormanlar tesis edilecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok ilinde çarpık kentleşme olduğunu, deprem riskinin yüksek olduğu illerin olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Sadece deprem değil sel gibi diğer felaketlere maruz onlara çok alanlarımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönde yasal bir düzenleme yapıyor. Çok önemli çalışmalar yapacaklar. Bütün bu çalışmalar kaynak gerektiriyor. 2/B arazilerinin mülklerinin satışından gelen gelirlerin büyük bir kısmı bu çerçevede kullanılacak" dedi.

-"KUYRUK YAŞANMAMASI İÇİN DİĞER İLLERDEN TAKVİYE PERSONEL GELECEK"-

Mal müdürlüklerinde yada deftarlıklarda sorun yaşanmaması için tedbir aldıklarını söyleyen Bakan Şimşek, "Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Çok önemli bir iş yükü ile karşı karşı arkadaşlarımız. O nedenle 2/B alanlarının yoğun olmadığı illerden diğer illere gerekirse personel takviyesi alışmalarımız var" diye konuştu.

-"AMAÇ TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEK, BÜTÇEYE GELİR EKSENİ OLARAK BAKMIYORUZ"-

Bakan Şimşek, rayiç bedellerinin büyük oranda saptandığını bundan sonra yeniden değerlendirme yapmayı planlamadıklarını dile getirerek, "o gün ne belirlendi ise onu baz alacağız. Buradan amaç bütçeye bir gelir değil. Buradan amaç Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Tamamen bütçeye gelir ekseni olarak bakmıyoruz. Tabiki burada 75 milyonun hakkı hukuku var. Bunu korumamız gerekiyor. O nedenle kanunla çerçeve çok iyi şekilde saptanmış. Bir rayiç bedel var. O rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden satılır. Peşin ödenirse bir miktar indirimler yapılır. Yoksa taksitleme yapılır. Amacımız Türkiye'nin sorunlarını çözmek. 30, 40 yıldır belki daha uzun süredir bir mülkiyet sorunu var. Bir çarpık kentleşme sorunu söz konu. Bir yandan vatandaş ile olan mülkiyet sorunun çözelim. Bir yandan kentlerimizi dönüştürelim. Bir yandan da hakikaten kamunun karşı karşıya olduğu bir sürü davayı da çözmüş olalım" şeklinde konuştu.

Şimşek, parsel sayısının 500 bin olduğunu, hak sahipleri sayısının da parsel sayısından daha fazla olabileceğini çünkü mirasçıların da olduğunu kaydetti. - Ankara


sponsored ads