Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Özelleştirme Cevabı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Özelleştirme Cevabı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Özelleştirme Cevabı
Cİhlas Haber AjansıN - Haberler | Politika

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun özelleştirmeye ilişkin verdiği soru önergesini cevapladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun özelleştirmeye ilişkin verdiği soru önergesini cevapladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından kamu kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi amacıyla çevre imar bütünlüğüne uygun şekilde imar planı değişikliği yapıldığını dile getiren Ağbal, ÖİB portföyünde bulunan taşınmazların çevresiyle uyumlu mevcut imar planlarına daha etkin ve verimli bir fonksiyon getirilmesi mümkün değilse söz konusu taşınmazların imar planı değişikliği yapılmadan mevcut durumu ile özelleştirilmekte olduğunu kaydetti.

Özelleştirilen taşınmazlar bazen altyapı alanlarında (iletim hatları, kanalizasyon, trafo, ulaşım, haberleşme vb. gibi) bazen hukuken hiçbir şekilde imar planı değiştirilemeyecek alanlarda (Arkeolojik Sit, Tarihi Sit, Boğaziçi Öngörünüm vb. gibi) kalabilmekte olduğunu belirten Ağbal, şu açıklamada bulundu: "Bu alanlarda yer alan taşınmazlara yönelik olarak teknik ve hukuki imkânsızlıklar nedeniyle de imar planları değiştirilememektedir. 2010-2015 yılları arasında imar planı değişikliği yapılan kamu taşınmazları, ihaleye çıkarılan kamu taşınmazları ve satış bedelleri ile kimlere satıldığına ilişkin bilgiler http://www.oib.gov.tr/duyuru/oyk_kararlari.htm internet sitesinde yer almaktadır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya İli, Alanya İlçesi, Emişbeleni Beldesi, 109 ada 10 parsel no.lu 237.679,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bahse konu parsel 27.01.2014 tarihli ve 2014/03 sayılı ÖYK Kararı ile toplam 5.950.000,00 TL bedelle Ali Rıza Kayacı'ya satılmıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi sınırlarında yer alan, 13393 ada 5 parsel no.lu 39.071,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 13396 ada 6 parsel no.lu 23.359,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ÖYK'nın 02.05.2014 tarihli ve 2014/40 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi sınırlarında yer alan, 13393 ada 5 parsel no.lu 39.071,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın toplam 250.000.000,00 TL bedelle Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.ye satışı, 14.08.2014 tarihli ve 2014/95 sayılı ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi sınırlarında yer alan, 13396 ada 6 parsel no.lu 23.359,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ise 12.08.2014 tarihli ve 2014/93 sayılı ÖYK Kararı ile toplam 224.000.000,00 TL bedelle Yörükoğlu Tic. Tur. Kuy. Pet. Ltd. Şti.'ye satılmıştır. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazlara ilişkin mevcut durum analizleri yapıldıktan sonra tespit edilen hisse durumu, büyüklüğü, konumu, kullanımı/vasfı (bağımsız bölüm olması), erişilebilirliği, imar durumu vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak imar planı değişikliği yapılamayacağı tespit edilmekte ve mevcut durumu ile değerlendirilerek ihale hazırlık işlemlerine başlanmaktadır. Teknik çalışmalar kapsamında taşınmazın mevcut imar durumu ile değerlendirilmesinin uygun görülmesinden sonra ihale hazırlık işlemleri başlatıldığından, alıcının önceden bilinmesi ya da alıcıya göre plan değişikliği yapılıp/yapılmaması söz konusu değildir."

Kaynak: Cİhlas Haber AjansıN

Manşet Haberler

title