Makine Ekipman Destek Sonuçları Açıklandı

Makine Ekipman Destek Sonuçları Açıklandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirildiği belirtilerek, makine - ekipman destek sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

Makine Ekipman Destek Sonuçları Açıklandı

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirildiği belirtilerek, makine-ekipman almaya hak kazanan Aydınlı çiftçilerin asil ve yedek listelerin hazırlandığı ifade edildi.

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında

Aydın'daki il ve tüm ilçe müdürlüklerince gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Bu çalışmalar sonucumda, yasal süre zarfı olan, 30 günlük süre içerisinde Aydın İl ve İlçe Tarım ve Gıda Müdürlükleri'ne 10 adet anıza doğrudan ekim makinesi, 45 adet arıcılık makine ve ekipmanı, 56 adet balya makinesi, 10 adet biçerbağlar, 1 adet canlı balık nakil tankı, 388 adet el traktörü, 8 adet gübre dağıtma makinesi, 315 adet mibzer, 2 adet pamuk toplama makinesi, 1 adet patates söküm makinesi, 633 adet pülverizatör, 76 adet sap parçalama makinesi, 255 adet sıra arası çapa makinesi, 96 adet silaj makinesi, 493 adet süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, 3 adet taş toplama makinesi, 172 adet yem hazırlama makinesi ve 1496 adet zeytin hasat makinesi olmak üzere toplam 4.060 adet makine-ekipman müracaatı yapıldı.

Yapılan müracaatlar Aydın Gıda, Tarım ve Hayvanculık Müdürlüğü yetkilileri tarafından

değerlendirilerek puanlandırıldı. Makine-ekipman almaya hak kazananlara ait asil ve yedek listeler hazırlanırken, asil listeler, hibe sözleşmeleri yapmak üzere askıya çıkarıldı.

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4060 adet makine-ekipmanın, toplam Proje tutarı 27.483.906,57.-TL. (KDV hariç), Hibeye esas tutarı 27.196.096,07.-TL. (KDV hariç), olup bu duruma göre talep edilen ve ödenmesi gereken hibe tutarı 13.593.892,48.-TL.(on üç milyon beş yüz doksan üç bin sekiz yüz doksan iki lira kırk sekiz kuruş)tur. Bakanlığımızca, İlimize tahsis edilen Hibeye esas ödenek tutarı ise 1.487.860,41.-TL. (bir milyon dört yüz seksen yedi bin sekiz yüz altmış lira kırk bir kuruş)tur" - AYDIN