Haberler » Ekonomi » Haber

Makaron Üretim Tesisi Kurma Başvurularında Değişiklik

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK), makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru sırasında verilecek beyanlarda değişikliğe gitti.

Makaron Üretim Tesisi Kurma Başvurularında Değişiklik

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK), makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru sırasında verilecek beyanlarda değişikliğe gitti.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Makaron Üretim Tesislerinin Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T. C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan vermeleri gerecek. Bu arada yapılan değişiklikle gerçek kişiler için başvuru sahibi, tüzel kişiler için yürütme organı başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler hakkında, 4733, 4250 ve 5607 sayılı kanunlara aykırılıktan dolayı açılmış ve devam etmekte olan dava olmadığına veya aynı kanunlara aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunulması suretiyle sonuçlanmış soruşturma ya da düşmüş kamu davası bulunmadığına dair taahhütname verilmesi gerekmeyecek. - Ankara