Mahkeme Meclis'in hızını kesmedi

Mahkeme Meclis'in hızını kesmedi

Anayasa Mahkemesi, Borçlar Kanunu ve Sosyal Güvenlik Yasası gibi kapsamlı yasaların Meclis'ten daha hızlı geçmesini sağlayacak düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu. Anayasa Mahkemesi'nin dünkü gündeminde, Meclis İçtüzüğü'nün çok maddeli yasa tasarılarının topluca görüşülmesini sağlayan maddesinin iptali istemiyle açılan dava vardı. Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusunu, "İçtüzükteki

Mahkeme Meclis'in hızını kesmedi