Maden Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda

Maden Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda

Maden Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Tasarı'nın birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa tasarısının birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

"Temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülen Tasarı'nın birinci bölümünde yer alan 18 madde, küçük değişikliklerle benimsendi.  

Bu maddelere göre, maden ruhsatları ve buluculuk hakkı Bakan onayıyla devredilebilecek. Ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı alma uygulaması kaldırılıyor. Tesis veya altyapı tesisi kurulacak alanlar, ruhsat kapsamında değerlendirilecek. 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştirakleri hariç yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamayacak.

Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösteren imalat haritası ve maden jeoloji haritasını genel müdürlüğe vermek suretiyle terk talebinde bulunabilecek.

Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlarla herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilecek. Bu şekilde ihale edilen sahaların ruhsatlandırılmasında alan sınırlaması aranmayacak.

Yükümlülük ihlallerine ağır cezalar getiriliyor.

 

-Görüşmeler

 

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya,  değişiklik önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Ekmek almak için seçtiğiniz fırıncılar kasap çıktı. Bunu görmeniz için kaç canın ölmesi gerekiyor? İşi alan firmalar daha fazla kar uğruna gerekli önlemleri almayıp, taşeronlar aracılığıyla yaptıkları üretimlerde facialara kapı aralıyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), bu konuda ihtisas sahibidir, 100 yıldır kömür üretimi yapıyor. TTK'nin işlettiği ocaklarda, tüm olumsuzluk ve eksikliklere, yatırım yapılmamasına rağmen ölümlü kaza olmamıştır. Ölümler yandaş firmaların işlettiği alanlarda olmuştur. Şatafat ve deb debe için kaçak saray yaptıracağınıza, TTK'da yatırım yapın, işçi alın ve üretimi artırın" dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, dayıbaşı sisteminin işçiler açısından madenleri mezarlık haline getirdiğini savunarak, sektördeki güvencesiz çalışma koşullarının sürdüğünü, yaşam odalarının hala ciddi şekilde ele alınmadığını savundu. Madencilikte aşırı kar, emek sömürüsü ve ekolojik talanı sınırlayacak düzenlemenin getirilmesi gerektiğini, ancak iktidarın sektörde yaşanan ölümleri dert etmediğini ileri süren Baluken,  emek karşıtı, sermaye yanındaki hiçbir düzenlemeye destek vermeyeceklerini söyledi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da  sektörle ilgili sorunların çözümü için Madencilik Bakanlığı kurulması gerektiğini belirterek, "Madencilikle ilgili 12 ayrı bakanlık, onlarca genel müdürlük yetmiyormuş gibi ruhsat izinlerini Başbakan'a bağladınız. Çantacılar dolaşıyor, ruhsatlandırılmamış bir karış yer kalmamış" dedi. 

CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, düzenlemenin küçük madenciliği bitireceğini, sektöre sıçrama yaptıracak teşvikleri göremediklerini söyledi. 

Tasarının görüşmeleri ikinci bölüm üzerinde sürüyor. - TBMM

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title