"Laiklik kilit rol oynuyor"

"Laiklik kilit rol oynuyor"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, Ortadoğu'da demokrasinin yerleşebilmesi için din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini; Türkiye'nin deneyiminde laiklik ilkesinin, Türk demokrasisinin başarısında kilit rol oynadığını söyledi. Loğoğlu, Potomac Institute adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesinde 2006'ya ilişkin