Kyoto iklim sözleşmesi yürürlüğe giriyor

Kyoto iklim sözleşmesi yürürlüğe giriyor

Uluslararası Kyoto iklim sözleşmesi, 16 Şubat'ta yürürlüğe giriyor. Ancak yeryüzünün gittikçe seraya dönmesine yol açan gazların beşte birini tek başına atmosfere salan ABD'nin onaylamaya yanaşmaması nedeniyle, sözleşmenin yeryüzü ve canlılar bakımından sağlayacağı yararın sınırlı olması bekleniyor.

Kyoto iklim sözleşmesi yürürlüğe giriyor