Kuzey Ormanları Savunması: Karayolları'nın Açıklamaları Yanıltma Amaçlı

Kuzey Ormanları Savunması: Karayolları'nın Açıklamaları Yanıltma Amaçlı

Kuzey Ormanları Savunması: Karayolları'nın Açıklamaları Yanıltma Amaçlı
Cİhlas Haber AjansıN - Haberler | Güncel

Kuzey Ormanları Savunması, 3. Köprü tartışmalarına yönelik 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu vurgulandı.

Kuzey Ormanları Savunması, 3. Köprü tartışmalarına yönelik 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu vurgulandı. Şehir Plancıları Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Sungur, ''Mahkeme kararına göre yapılacak işlemler usulen yapılan bir hataymışçasına önemsizleştirilerek müdürlüğün evrak işlerinden ibaret gibi gösteriliyor. Ancak bizler için usul esastır. Çünkü dünyanın hiçbir metropolünde kent planında olmayan bir mega proje, planlar veya hukuki kararlar çiğnenerek yapılamaz.'' dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde, 3. Köprü projesiyle ilgili mahkemenin verdiği kararın değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenlendi. 3. Köprü güzergahı ile bağlayacak ana koridorları içeren planların iptal edildiğini ve kararın proje bütününün de iptalini gerektirdiğini hatırlatan Sungur, ‘’Mahkeme plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olduğu Sarıyer ve Beykoz Boğaziçi geri görünüm bölgelerinde yapılan plan değişikliklerinin, İBB yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe konmasını hukuka aykırı bulmuştur. Verilen kararla köprü ayaklarını her iki yakada 3. Köprü güzergahı ile bağlayacak ana koridorları içeren planlar iptal edilmiştir ki bu karar, proje bütününün iptalini de gerektirir niteliktedir.’’ dedi.

Sungur, yargının geçtiğimiz hafta 3. Köprü ile ilgili verdiği imar planı iptal kararı hakkında kamuoyunun yanlış ve eksik bilgilendirildiğini belirterek, ‘’3. Köprü artık iki beton kuleden, Kuzey Marmara Otoyolu ise asfalt izinden ibarettir. Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubeleri’nin açtığı ortak davada 8. İdare Mahkemesi ‘Kuzey Marmara Beykoz Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’nin iptaline karar verdi. Karar ile devlet kurumlarınca kamuoyuna bilinçli şekilde çarpıtılarak yansıtıldığı gibi bağlantı yolunun değil, Kuzey Marmara Otoylu’nun, dolayısıyla 3. Boğaz Köprüsü projesinin ta kendisinin iptaline ilişkindir.’’ şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğunu belirten Sungur, ‘’Esastan incelenmeksizin usulden iptale hükmeden kararın ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü mahkeme kararında belirtilen gerekli düzenleyici ve tamamlayıcı tüm işlemlerin derhal başlatıldığı ve yasal süreci içerisinde tamamlanacağını açıklamıştır. Mahkeme kararına göre yapılacak işlemler usulen yapılan bir hataymışçasına önemsizleştirilerek müdürlüğün evrak işlerinden ibaret gibi gösteriliyor. Ancak bizler için usul esastır. Çünkü dünyanın hiçbir metropolünde kent planında olmayan bir mega proje, planlar veya hukuki kararlar çiğnenerek yapılamaz.’’ ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve Ulaşım Uzmanı Zerrin Bayraktar 3. Köprü'nün her şeyiyle hatalı olduğunu belirterek şöyle konuştu: ‘’İstanbul’un trafik sorununu köprüler çözmez. İstanbul’un köprüleri İstanbul’un nüfusunu arttırıyor. Dolayısıyla da sorunları getiriyor. Dolayısıyla siz sorun yaratıp ulaşımı çözemezsiniz.3. Köprü her şeyiyle hatalı. Yeri, şekli bunca plan, bunca karşı çıkış varken bir inat uğruna köprüyü yapmaya başladılar.’’

Kaynak: Cİhlas Haber AjansıN

Manşet Haberler

title