Kurultaydan notlar...

Kurultaydan notlar...

BM, Kıbrıs'taki askerini azaltıyor

Kurultaydan notlar...